Burgemeester Peter Velle geeft een duidelijke stand van zaken: "Deze week wordt de onderfundering gelegd voor de nieuwe wegenis, fiets- en voetpaden. In deze eindfase gebeurt dat tussen het Bombeuregeleed en de autosnelweg. Maandag worden de slipvormen - borduren en greppels - in een beweging gegoten. Vanaf woensdag volgen intensieve camera-inspecties van de rioleringen en hui...