Binnen het masterplan voor Bissegem zal een as voor 'zacht verkeer' lopen van het Vlaswaagplein, langs het oud-gemeentehuis, over Bissegemplaats tot aan de tuin van de pastorijwoning naar basisschool Sint-Vincentius. Om deze nieuwe veilige toegang tot de school e realiseren sloten de vzw Scola, kerkfabriek Sint-Audomarus en de nv Pubstone, eigenaar van café 't Koningshof, een samenwerkingsovereenkomst.
...