De werken aan de Ringlaan in Wenduine liepen intussen al anderhalf jaar vertraging op. Technische discussies over de uitvoering van de werken liggen aan de basis van de vertragingen. De rioleringsbuizen onder de rotonde ter hoogte van Manitoba werden volgens het Agentschap Wegen en Verkeer slecht geplaatst en...

De werken aan de Ringlaan in Wenduine liepen intussen al anderhalf jaar vertraging op. Technische discussies over de uitvoering van de werken liggen aan de basis van de vertragingen. De rioleringsbuizen onder de rotonde ter hoogte van Manitoba werden volgens het Agentschap Wegen en Verkeer slecht geplaatst en gefundeerd. "De nieuwe aannemer die nu is aangesteld, heeft enkel deze werken als taak. Het overige deel van de Ringlaan, namelijk de zone tussen de Langestraat en de Leopold II-laan, zal apart en in een latere fase uitgevoerd worden", laat het agentschap weten. Na het bouwverlof, vanaf 10 augustus, start de aannemer eerst met voorbereidende werken die geen hinder zullen veroorzaken. Vanaf maandag 17 augustus starten vervolgens de eigenlijke herstellingswerken waarbij de beschadigde riolering wordt opgebroken en heraangelegd. Eerst wordt het gedeelte tussen de Blankenbergsesteenweg/Manitobahelling en de Langestraat afgewerkt. Om de hinder voor handelaars te beperken, moeten deze werken uiterlijk afgerond zijn voor de start van de kerstvakantie. In een tweede fase wordt het gedeelte tussen Drift en de Leopold II-laan aangepakt. Deze werken zullen uitgevoerd worden tussen de krokus- en paasvakantie. De tijdelijke weg die tussentijds steeds als verbindingsweg heeft gediend tussen de Blankenbergsesteenweg en de Langestraat, wordt in de week van 17 augustus opgebroken. Eerst zal de aannemer er echter voor zorgen dat er opnieuw een verbinding gerealiseerd kan worden via de Manitobastraat en de parking tot de Knuddestraat.(WK)