De fietsoversteekplaats moet ervoor zorgen dat fietsers, die de Grote Molstenstraat volgen, de N382 op een veilige manier kunnen dwarsen. De huidige situatie wordt aangepast zodat de fietsers zich in het m...

De fietsoversteekplaats moet ervoor zorgen dat fietsers, die de Grote Molstenstraat volgen, de N382 op een veilige manier kunnen dwarsen. De huidige situatie wordt aangepast zodat de fietsers zich in het midden van de rijweg kunnen opstellen en zo de drukke gewestweg in twee keer kunnen oversteken.Naast deze aanpassingswerken wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd tussen de oversteekplaats en de rotonde met de Ooigemstraat iets verderop.De werken gebeuren in twee fasen: eerst start men met het rijvak richting Waregem. Er komt eenrichtingsverkeer met een omleiding voor het verkeer komende van Ingelmunster. Die loopt via de Vaartstraat en de Ooigemstraat.In een tweede fase komt het andere rijvak aan de beurt: komende van Waregem richting Ingelmunster. Hier gebeurt de omleiding omgekeerd, via de Ooigemstraat en de Vaartstraat. Beide fasen nemen ongeveer een maand in beslag.Ook voor fietsers zijn er aanpassingen: tijdens de werken krijgen ze een dubbelrichtingsfietspad op de kant van de weg die vrij is.(PNW)