De fietsoversteekplaats moet ervoor zorgen dat fietsers, die de Grote Molstenstraat volgen, de N382 op een veilige manier kunnen dwarsen. De huidige situatie wordt aangepast zodat de fietsers zich in het m...