Als alle vergunningen op tijd worden afgeleverd, kan de aannemer al in september starten, om dan in januari 2017 met de eigenlijke werken te beginnen. Die omvatten de bouw van een fiets- en bustunnel, een autotunnel en een ondergrondse parking voor 1.200 wagens.
...

Als alle vergunningen op tijd worden afgeleverd, kan de aannemer al in september starten, om dan in januari 2017 met de eigenlijke werken te beginnen. Die omvatten de bouw van een fiets- en bustunnel, een autotunnel en een ondergrondse parking voor 1.200 wagens."De voorbereidende werken moeten gebeuren om er voor te zorgen dat de mensen nog altijd met de bus, trein en fiets kunnen reizen", stelt burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Dat houdt in dat de fietsenstallingen aan de voorkant verplaatst worden, dat er een werfzone wordt ingericht, enzovoort."Tolstraat afgesloten"Eens dat allemaal in orde is, kan er gestart worden met de bovenbouw, om dan te eindigen met de bovenbouw of de aanleg van de groene boulevard boven de tunnels, die het Conservatoriumplein, de Tolstraat en de Zandstraat met elkaar zullen verbinden. Tegen dan zal het 2020 zijn."Meteen zal dan ook de eerste grote fase van het Stationsproject zijn afgerond. "In de tweede fase wordt het station zelf verbouwd. Daarover wordt er nog volop onderhandeld", aldus nog de burgemeester.De eerste fase zal heel wat gevolgen hebben op de mobiliteitsstromen in Kortrijk. Zo zal de Tolstraat afgesloten worden en zal het Stationsplein omgevormd worden tot één grote fietsenstalling. "Het busstation aan de voorkant van het station verdwijnt omdat er daar een grote put komt voor de realisatie van de ondergrondse parking", aldus Heidi Debels, minderhindercoördinator van stad Kortrijk. "Er zullen vanaf de werken nog 21 bushaltes zijn aan het station, verdeeld over de kanten centrumzijde en Tackzijde." Ook de taxi's krijgen een andere stelplaats.De kostprijs van de voorbereidende werken bedraagt 700.000 euro. Alle info over het Stationsproject is te vinden op http://www.kortrijk.be/stationsproject. De gedetailleerde planning van de werken zal in april bekend zijn.