In 2006 ontstond de werkgroep Heerlijke Heulebeek die bij de instanties ging aandringen om eindelijk werk te maken van de herinrichting van de Heulebeekvallei. In februari 2018 werden de eerste plannen van een studiebureau bekendgemaakt. Er zou in drie fasen gewerkt worden. D...

In 2006 ontstond de werkgroep Heerlijke Heulebeek die bij de instanties ging aandringen om eindelijk werk te maken van de herinrichting van de Heulebeekvallei. In februari 2018 werden de eerste plannen van een studiebureau bekendgemaakt. Er zou in drie fasen gewerkt worden. De eerste fase - tussen Warande en de fruitboomgaard bij de beek - behelst het gedeelte tussen de Emiel Hullebroecklaan (Tinekeswijk) en de beek. Men hoopte toen die fase tegen zomer 2019 uitgevoerd te krijgen...De firma Heyrman-Deroeck uit Beveren is nu aangesteld voor de uitvoering. Men zal beginnen met het vellen van oude en zieke bomen en met het aanplanten van verdere begroeiing. Nadien volgt de omgevingsaanleg met spelelementen. Er komt ook een brug over de Heulebeek. Die wordt in een atelier gemaakt en zal daarna ter plaatse gemonteerd worden. Paden zullen dan deels aangelegd worden en deels spontaan moeten ontstaan.Voor de werken plant men een termijn van zes maanden, uiteraard afhankelijk van weers- en andere omstandigheden. Er wordt gestreefd naar een minimale hinder voor de buurt. Het werfverkeer wordt gespreid tussen Emiel Hullebroecklaan en Warande. In een tweede fase zal men dan verder gaan richting Heule-Watermolen met onder meer een verbinding van de Heulebeekbedding met de geannuleerde gewestweg N50c. (NOM)