Werken Kortrijkse stationsomgeving herbeginnen in september

Annelies Nollet

Tegen begin oktober komt de eerste fase van de werken aan de stationsomgeving in Kortrijk in een stroomversnelling terecht. De parking met 900 parkeerplaatsen onder het Conservatoriumplein en de wegtunnel ernaartoe moeten af zijn tegen eind 2022. Dat is later dan verwacht. Voor de bewoners komt er een infomoment op 11 september.

De plannen om het Kortrijkse station en de straten errond volledig te vernieuwen dateren al van tientallen jaren geleden. Tegen september 2017 had de papiermolen zijn werk gedaan en kon fase een van start gaan. Die eerste fase omvatte een fiets- en bustunnel in de Zandstraat, een parking van 4 niveaus onder het Conservatoriumplein en een tweede tunnel in de Zandstraat waarlangs het verkeer in en uit de parking kan geraken.

Tegenslagen

Maar bijna meteen liepen de werken heel wat vertraging op. De werken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat bijvoorbeeld liggen al bijna een jaar stil. Het was de bedoeling om het stuk van de tunnel dat onder de spoorweg loopt te verstevigen met een metalen buizendak om daarna een prefab tunnel onder die versteviging te schuiven. Maar de aannemer stootte op onverwacht hard gesteente waardoor de treinsporen omhoog werden geduwd tijdens een poging om de tunnel aan te leggen. “Dat bracht natuurlijk de veiligheid in het gedrang, dus die werken werden volledig stil gelegd”, verklaard coördinator Isabel Cossement. “Maar dat heeft geen gevolgen voor de werken aan de parking onder het Conservatoriumplein en de wegtunnel die ernaartoe loopt”, benadrukt ze. “Die gaan eind 2022 gelijktijdig open.”

Werken Kortrijkse stationsomgeving herbeginnen in september

Ook dat is een stuk later dan voorzien. Dat komt onder andere omdat enkele buren bezwaar aantekenden. “Die mensen stelden zich vooral vragen over de verplaatsing van de bushaltes”, aldus Isabel. “Maar dat bezwaar is verworpen, de aannemer is gekend en we zitten terug op schema.”

Een tweede reden voor de vertragingen is dat het plan voor de ondergrondse parkeergarage werd aangepast. “Er was eigenlijk een ondergrondse parking voorzien van 1200 plaatsen. Maar uit een onderzoek van de NMBS blijkt dat het aantal treinreizigers die per auto naar het station komen, met 15% is gedaald”, verklaart de coördinator. “Reizigers ruilen voor het voor- en na transport de auto in voor de fiets of laten zich afzetten en ophalen aan de Shop & Go-plaatsen. Het is uiteraard niet de bedoeling om een parking te bouwen die leeg staat of om die vooruitgang in de weg te staan. Vandaar de beslissing om de totale parkeercapaciteit te verminderen met 300 plaatsen. Het aanbod van 900 plaatsen beantwoordt aan de huidige behoeften en houdt ook rekening met een potentiële groei van het aantal reizigers van 1 tot 1,5 procent.”

Werken Kortrijkse stationsomgeving herbeginnen in september

Hinder?

Er bestaat geen twijfel over dat de werken vanaf september ook meer hinder zullen veroorzaken. “Maar exacte informatie over de fasering kan ik nu nog niet geven”, vertelt Isabel. “De bouwheer en de andere partners zijn nog bezig met hun planning. Wel kan ik al verzekeren dat er voldoende signalisatie, informatie en degelijke omleidingen zullen zijn. Het is niet uitgesloten dat er in augustus al wat voorbereidende werken plaats vinden, maar die zullen absoluut geen hinder veroorzaken.”

Buurtbewoners kunnen binnenkort een brief in de bus verwachten met een uitnodiging voor het werfcafé op 11 september. Langs gaan zal doorlopend kunnen van 19.00 uur tot 21.00 uur op Kortrijk Weide. “Het is wel niet de bedoeling dat mensen hier nog inspraak krijgen”, verduidelijkt Isabel. “Die inspraak was er al in 2014, nu willen we hen echt informeren over wat er te gebeuren staat.”

Volgende fasen

De werken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat zullen pas rond Pasen 2021 hervat worden. Er zal op dat moment voor een aantal dagen geen spoorverkeer mogelijk zijn. De NMBS gaat de tunnelwerken dan ook combineren met werken aan het spoor.

Eens de wegtunnel en de parking onder het Conservatorium af zijn (in 2022) zullen de meeste bushaltes van de lijn terug verhuizen naar hun oorspronkelijke plaats aan de voorkant van het station. Aan de achterkant blijven dan maar een paar haltes meer over, onder andere wie naar AZ Groeninge wil zal daar moeten opstappen.

Werken Kortrijkse stationsomgeving herbeginnen in september

Tijdens diezelfde periode start de zogenaamde bovenaanleg. Er komt een groene, autoluwe wandelweg tussen Kortrijk Weide en het station. De bovengrondse parking aan het Conservatorium verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de parking aan het Casinoplein.

De plannen voor een nieuw station zijn lang nog niet klaar. Maar dat het er komt is volgens Isabel een zekerheid. “Al zal de bouw daarvan wellicht pas na 2023 kunnen starten. Omdat er per spoor gewerkt zal worden zullen de werken zeker zes of zeven jaar duren. Op die manier kan het station open blijven”, besluit de coördinator. Het einde van de werken is dus nog lang niet in zicht. Mensen die rond het station wonen zullen nog minstens 10 jaar met de overlast moeten leren leven.

(AN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.