Langs de Kalfvaart is er nu voor fietsers aan beide kanten van de weg een fietssuggestiestrook. "Dat is heel wat beter dan de verdwenen betonnen boordjes", zegt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune. "Het was er een gevaarlijke situatie en we willen als stadsbestuur voor het nodige comfort zorgen wanneer fietsers de weg gebruiken."
...

Langs de Kalfvaart is er nu voor fietsers aan beide kanten van de weg een fietssuggestiestrook. "Dat is heel wat beter dan de verdwenen betonnen boordjes", zegt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune. "Het was er een gevaarlijke situatie en we willen als stadsbestuur voor het nodige comfort zorgen wanneer fietsers de weg gebruiken."De twee betonstroken werden vervangen door bredere, comfortabelere fietssuggestiestroken in okergele asfalt. Ook de tussenliggende rijweg in asfalt werd vernieuwd. Ter hoogte van de verkeerslichten is er opnieuw een fietsvoorsorteerstrook voorzien. "Een bredere fietsstrook in asfalt moet het fietsers makkelijker maken om op te rijden. Weg met de vervelende boord", aldus Goudeseune. "Ook in de Basculestraat werden een aantal verbeteringen aangebracht die de veiligheid van de fietser ten goede komen."Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor mobiliteit: "Fietsveiligheid is prioriteit voor onze stad. In straten waar een afgescheiden fietspad niet haalbaar is, zetten we maximaal in op fietssuggestiestroken. Die geven extra aandacht aan de fietsers op de weg en zorgen ervoor dat de straat optisch vernauwd wordt, wat bestuurders aanmaant hun snelheid te minderen. We zijn dan ook tevreden met deze realisatie in de Kalfvaart, een belangrijke verbindingsweg voor onze stad." Nochtans is er al kritiek op het resultaat. Een lid van de facebookgroep 'Je zie van Iper oa je...' postte een foto van een bestelwagen Citroën Jumper die helemaal tegen het voetpad geparkeerd is maar toch met de andere wielen op de fietssuggestiestrook staat. Nochtans werd er aan de parkeerstroken niets veranderd. "Aan de parkeerstroken is er niks gewijzigd", bevestigt Ives Goudeseune. "Of we die niet beter breder gemaakt hadden? Dit was budgettair niet mogelijk." (TOGH)