"In februari werd het kruispunt aan de Oostendestraat aangepakt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken geldt er in de Ramboutstraat tijdelijk lokaal eenrichtingsverkeer", legt schepen Marc Deprez uit. "Er is nu een omleiding voorzien omdat het kruispunt met de Ramboutstraat is opengebroken. De huisaansluitingen aan de pare kant zijn afgewerkt....

"In februari werd het kruispunt aan de Oostendestraat aangepakt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken geldt er in de Ramboutstraat tijdelijk lokaal eenrichtingsverkeer", legt schepen Marc Deprez uit. "Er is nu een omleiding voorzien omdat het kruispunt met de Ramboutstraat is opengebroken. De huisaansluitingen aan de pare kant zijn afgewerkt. In fase D1 worden de boordstenen geplaatst aan de onpare kant en wordt de fundering geïnstalleerd. Zodra de fundering er is, zullen voetgangers terug langs de onpare kant tussen school en kerk kunnen wandelen. Aansluitend volgt de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken aan de pare kant. Aan de pare kant zal het voetpad eerst volledig aangelegd worden vooraleer de klinkers worden gelegd aan de onpare kant.""Rond half maart kan fase F starten: het opbreken tussen Sint-Hubert en het kruispunt aan de Wittepoortstraat. Het kruispunt Wittepoortstraat zelf zal pas in mei opgebroken worden, want we willen dit kruispunt zo lang mogelijk beschikbaar houden. In fase G zijn de werken zo goed als klaar om geasfalteerd te worden. Als het weer het toelaat, zou op vrijdag 8 maart de eerste laag al uitgevoerd worden en begin volgende week dan de toplaag. Ook in de Streuvelstraat en fase B wordt in de loop van maart een toplaag voorzien in asfalt. Hiermee zal het grootste deel van Keiem afgewerkt zijn. Het einde van de werken is, zoals eerder gecommuniceerd, voorzien tegen het bouwverlof van juli.""Hinder is er altijd, maar de aannemer probeert steeds zoveel mogelijk een goede toegankelijkheid te voorzien", aldus nog de schepen. "Keiem inrijden vanuit de Oostendestraat naar de Keiemdorpstraat en de Ramboutstraat wordt even wennen, maar het zal wel een positieve verandering zijn." (MVO)