Het wegdek van de Kazernestraat is in slechte staat. Om de stabiliteit van het wegdek te blijven verzekeren is een oeverversterking van de taluds noodzakelijk. Daar zullen drainerende betontegels en/of betonnen grachtbakken geplaatst worden. Nadien voorziet Stad Kortrijk een nieuwe asfaltweg, afgeboord met betonnen kantstroken.

Gedurende de werken wordt een omleiding voorzien via de Graaf d'Huststraat, Koninklijkestraat en de Kooigemsestraat.

(EDB)

Het wegdek van de Kazernestraat is in slechte staat. Om de stabiliteit van het wegdek te blijven verzekeren is een oeverversterking van de taluds noodzakelijk. Daar zullen drainerende betontegels en/of betonnen grachtbakken geplaatst worden. Nadien voorziet Stad Kortrijk een nieuwe asfaltweg, afgeboord met betonnen kantstroken.Gedurende de werken wordt een omleiding voorzien via de Graaf d'Huststraat, Koninklijkestraat en de Kooigemsestraat.(EDB)