De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Watergroep. Het betreft vernieuwingswerken. De uitvoering zal gebeuren in vier fasen. Omdat er verkeershinder zal zijn, voorziet men al naargelang de fase een omleiding. De bewoners van de straat zullen door de aannemer op de hoogte gebracht worden van de timing van de verschillende fasen. (JM)

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Watergroep. Het betreft vernieuwingswerken. De uitvoering zal gebeuren in vier fasen. Omdat er verkeershinder zal zijn, voorziet men al naargelang de fase een omleiding. De bewoners van de straat zullen door de aannemer op de hoogte gebracht worden van de timing van de verschillende fasen. (JM)