De omgeving van de Zandstraat moet er in het najaar van 2022 helemaal anders uitzien. "Tegen dan moet het eerste deelproject van het Stationsproject afgerond zijn", aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Het gaat om een fiets- en bustunnel, een autotunnel, een ondergrondse parking met 1.200 plaatsen en de bovenaanleg in de omgeving van de Zandstraa...

De omgeving van de Zandstraat moet er in het najaar van 2022 helemaal anders uitzien. "Tegen dan moet het eerste deelproject van het Stationsproject afgerond zijn", aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Het gaat om een fiets- en bustunnel, een autotunnel, een ondergrondse parking met 1.200 plaatsen en de bovenaanleg in de omgeving van de Zandstraat." Al enkele maanden vinden er enerzijds op de hoek van de Minister Tacklaan en de Zandstraat en anderzijds op de hoek van het Conservatoriumplein en de Zandstraat voorbereidende werken plaats. Aan beide kanten van de spoorwegbrug verwijderde de aannemer al heel wat tonnen aarde. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een buizendak onder die brug. "Om ervoor te zorgen dat die spoorwegbrug stevig genoeg blijft wanneer de aannemer de prefabtunnel voor fietsers en bussen eronderdoor perst", stelt Isabel Cossement, communicatieverantwoordelijke van het Stationsproject. Dat precisiewerk is na de zomer gepland en zal naar schatting drie maanden duren. Tegen midden 2019 moet de bus- en fietstunnel operationeel zijn.Het Stationsproject wordt gedragen door zes partners. De Lijn, de NMBS en Parko en stad Kortrijk keurden al de voorwaarden en wijze van gunnen voor de autotunnel goed. Agentschap Wegen en Verkeer doet dit binnenkort. Spoorwegbeheerder Infrabel hoeft geen oordeel te vellen. "Als alles vlot verloopt, kunnen we de aanbesteding deze zomer opstarten. In de zomer van 2019 volgt dan de opstart van de bouw van de autotunnel", stelt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open VLD).Enkele maanden voordien - voorjaar 2019 - start de bouw van de ondergrondse parking aan de voorkant van het station. De heraanleg van het Stationsplein, de Minister Tacklaan en de bouw van een nieuw station maken onderdeel uit van volgende deelprojecten van het Stationsproject.