De aanleg van de parkeerstrook langs de Lostraat in Lo werd destijds tijdens de dorpskernvernieuwing niet degelijk uitgevoerd. Het stadsbestuur besliste da...