De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waar Europa en de Vlaamse Waterweg hun schouders onder zetten. Met dit project investeren de overheden in de toekomst van transport via het water. Meer binnenvaart beteke...

De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waar Europa en de Vlaamse Waterweg hun schouders onder zetten. Met dit project investeren de overheden in de toekomst van transport via het water. Meer binnenvaart betekent immers minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.De bouwkuip van het eerste sluishoofd is leeggepompt. Er werd 3500 m³ grond weggegraven en meer dan 2 olympische zwembaden weggepompt. Ook een deel van de betonnen vloer is reeds gegoten. Nu het sluishoofd leeg is, kan er gestart worden met het wapenen van de vloerplaat en het bouwen van de wanden. De nieuwe sluis zal begin 2020 in gebruik genomen worden. Vlaanderen investeert in totaal 50 miljoen euro in deze werken. Naast het bouwen van een sluis, worden er nog andere werken uitgevoerd in Sint-Baafs-Vijve. Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gerealiseerd om de sluis te kunnen bedienen.Ook de Leie zelf moet aangepast worden. De rivier is momenteel 3,50 m diep. Die is niet diep genoeg om grotere schepen vlot te laten varen en dus is een verdieping van 1 meter nodig. Door deze verdieping zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten ze aangepast worden.(CLY)