Ter hoogte van de Boutensdreef, het smalle straatje dat tijdens de werkzaamheden als omleidingsweg goed van pas komt, bevindt zich de grens van Veldegem en Torhout. Voor het te realiseren fietspad is dat de plaats waar de eerste fase (het Veldegemse deel) in de tweede fase (het Torhoutse deel) zal overgaan. Het veilige dubbelrichtingsfietspad zal zich rechts van de weg situeren, gezien vanuit de richting Veldegem. Het wordt - keurig afgescheiden van de rijweg - richting woonkern Maria-Assumpta (wijk Rozeveld) aangelegd voor het fietscomfort.
...

Ter hoogte van de Boutensdreef, het smalle straatje dat tijdens de werkzaamheden als omleidingsweg goed van pas komt, bevindt zich de grens van Veldegem en Torhout. Voor het te realiseren fietspad is dat de plaats waar de eerste fase (het Veldegemse deel) in de tweede fase (het Torhoutse deel) zal overgaan. Het veilige dubbelrichtingsfietspad zal zich rechts van de weg situeren, gezien vanuit de richting Veldegem. Het wordt - keurig afgescheiden van de rijweg - richting woonkern Maria-Assumpta (wijk Rozeveld) aangelegd voor het fietscomfort."Als schoolstad ontvangt Torhout dagelijks heel wat fietsende leerlingen", zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. "Ook vanuit Veldegem. We zijn dan ook heel blij met dit project. Het fietspad wordt een gigantische verbetering voor wie langs de Rembertstraat en de Rozeveldstraat naar onze stad fietst en eventueel terug."Het fietsdossier is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen Torhout en Zedelgem, die beide in veiliger fietsinfrastructuur willen investeren. "Het dossier bestaat uit een luik rioleringswerkzaamheden en een luik mobiliteit", licht de Torhoutse directeur Ruimte An Wostyn toe. "In Torhout spitst het dossier zich hoofdzakelijk op het fietsbeleid toe met inbegrip van een luik waterbeheersing. Positief is de medewerking vanwege de provincie West-Vlaanderen. De aanleg van de infrastructuur werd afgetoetst volgens de richtlijnen voor veilig en duurzaam fietsen. Bijgevolg wordt het project gesubsidieerd door het provinciale Fietsfonds."De provincie, Fluvius (het vroegere Infrax) en de stad hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de concrete uitvoering. Fluvius staat als rioolbeheerder van de stad in voor de aanleg van de nieuwe riolen.De werkzaamheden in de Rembertstraat zijn maandag gestart met de nutswerken als voorbereiding op de aanleg van het eigenlijke fietspad. In principe zou de Veldegemse fase eind dit jaar volledig af moeten zijn, waarna Torhout voor het vervolg kan zorgen. De nodige grondinnames op het Torhoutse grondgebied zijn intussen afgerond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het bestek om vervolgens de omgevingsvergunning voor de uitvoering aan te vragen. Dan start de aanbesteding met uiteindelijk de aanstelling van een aannemer."Wellicht zullen de werkzaamheden van de Torhoutse fase begin 2020 starten", zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. "Het is belangrijk om over de gemeentegrenzen heen te kunnen samenwerken voor de veiligheid van de fietsers en voor een goed waterbeleid. Vandaar dat we de werkzaamheden in Veldegem en Torhout qua timing naadloos op elkaar afstemmen. We hopen tegen de zomer van 2020 het volledige fietspad af te hebben, want de aanleg van het Torhoutse deel zal minder lang duren. Naar schatting is er op ons grondgebied maar vier à vijf maanden nodig om de klus te klaren.""Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat ze op veilige en comfortabele fietspaden kunnen rijden", pikt Elsie Desmet in. "Het dubbele fietspad Veldegem-Torhout wordt een grote meerwaarde op dat vlak. Het is de investering meer dan waard."Aangezien het bestek voor het Torhoutse deel nog niet rond is en de raming daar deel van uitmaakt, is het momenteel niet duidelijk hoeveel het project uiteindelijk zal kosten. De precieze berekeningen zijn nog niet klaar.