"Minister Weyts tekende in mei het onteigeningsbesluit in kader van de herinrichting van het kruispunt Belgiek", verduidelijkt Dirk Demeurie. "De onteigeningen zijn al lopende. De mensen die onteigend worden, werden op de hoogte gebracht tijdens een infomoment waarbij is gebleken dat minnelijk verwerven mogelijk was. De aanbesteding is gepland vo...

"Minister Weyts tekende in mei het onteigeningsbesluit in kader van de herinrichting van het kruispunt Belgiek", verduidelijkt Dirk Demeurie. "De onteigeningen zijn al lopende. De mensen die onteigend worden, werden op de hoogte gebracht tijdens een infomoment waarbij is gebleken dat minnelijk verwerven mogelijk was. De aanbesteding is gepland voor dit najaar. Er moet nog beslist worden wie de aanbestedende overheid van de werken wordt. De start van de werken is voorzien voor 2020."Het kruispunt op de Belgiek is al jarenlang een knelpunt op het vlak van mobiliteit. Het drukke verkeersknooppunt moet een grote verkeersstroom verwerken met onder meer het verkeer van en naar het af- en oprittencomplex van de autosnelweg E17, het bedrijventerrein Jagershoek en Molecule in Vichte en het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. Tijdens de spitsuren is het steevast aanschuiven in de file.De voornaamste doelstellingen van de herinrichting zijn ten eerste de congestie (ophoping van het verkeer) op het op- en afrittencomplex van de E17 en op het kruispunt Belgiek tot een minimum te beperken. Ten tweede moet het de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Waregem-Deerlijk vergemakkelijken en versnellen. Ten derde moet het de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de inwoners van de Belgiek te verhogen. De belangrijkste ingrepen zijn het afsluiten van de Oude Vichtestraat en het creëren van een 'bypass' om het verkeer van de industriezone vanuit de Breestraat naar de E17 te loodsen."De herinrichting van het kruispunt Belgiek in het kader van een veiligere en efficiëntere mobiliteit was en is een prioritair dossier zowel voor de meerderheid als de oppositie in Deerlijk", zo besluit gemeenteraadslid Dirk Demeurie.(DRD)