In september 2017 startte de bouw- van een fiets- en bustunnel in de Zandstraat. Dit was het begin van het Stationsomgevingsproject Kortrijk. In een eerste fase omvat dit de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en een ondergrondse parking. De werken lopen echter vertraging op door de vondst van massieven en aard van de ondergrond. Het studiebureau en In...

In september 2017 startte de bouw- van een fiets- en bustunnel in de Zandstraat. Dit was het begin van het Stationsomgevingsproject Kortrijk. In een eerste fase omvat dit de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en een ondergrondse parking. De werken lopen echter vertraging op door de vondst van massieven en aard van de ondergrond. Het studiebureau en Infrabel zoeken naar een oplossing om de werken verder te zetten. De werken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat zullen ten gevolge van de aanwezigheid van massieven en de uitwerking van een nieuwe uitvoeringsmethode ten vroegste opstarten in het voorjaar van 2021. Deze vertraging brengt volgens de stad Kortrijk evenwel geen fundamentele wijziging van de werken mee. Aangezien de werken aan de autotunnel starten in het najaar van 2019 zal de realisatie van de fiets-en bustunnel parallel hiermee kunnen gebeuren.Het was de bedoeling om de spoorzone van de toekomstige fiets- en bustunnel t.h.v. de Zandstraat te verstevigen met een metalen buizendak om daarna een prefab tunnel onder deze versteviging in te graven. Massieven en de aard van de ondergrond en het feit dat de sporen omhoog geduwd worden, verhinderen het verdere gebruik van deze uitvoeringstechniek. Aangezien de veiligheid van het spoorverkeer hierdoor in het gedrang komt, wordt gezocht naar een alternatieve methode. In afwachting van de verdere uitvoering wordt de werfzone veilig afgebakend en worden de stilstandskosten geminimaliseerd."Tot de start van de werken aan de wegtunnel in het najaar van 2019 komt de nu afgebakende busbaan opnieuw vrij", biedt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (SP.A) een gedeeltelijke oplossing aan. "Deze wordt heringericht als fiets- en voetpad. Ook in de Min. Tacklaan worden er aanpassingen gedaan om het fietscomfort te verhogen."