De allereerste fase van de werken betrof het graven van een gracht op een stuk landbouwgrond tussen de Blauwepoortstraat en de Pollepelbeek. Die werken veroorzaakten geen hinder en lopen op haar einde. Nu zijn de effectieve wegen- en rioleringswerken begonnen met het affrezen van h...