Werken aan kruispunt Vijfwegen in Staden

Op initiatief van de gemeente wordt het kruispunt Vijfwegen gerenoveerd. De werken starten in principe op maandag 15 februari en zullen een goede maand in beslag nemen. Het kruispunt wordt volledig afgesloten.

Schepen van openbare werken Geert Moerkerke aan het kruispunt van de Vijfwegen dat heraangelegd zal worden. (foto JCR)©JOKE COUVREUR
Schepen van openbare werken Geert Moerkerke aan het kruispunt van de Vijfwegen dat heraangelegd zal worden. (foto JCR)©JOKE COUVREUR

“Het wegdek van het kruispunt is verouderd en is aan vernieuwing toe.”, vertelt schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open VLD), “De werken kaderen niet in grootschalige herinrichtings- of rioleringswerken. Het kruispunt wordt aangepakt omdat het wegdek verzakt. We gaan dus niet alleen de rijweg, maar ook de funderingen vernieuwen.”

“Ook de wegmarkeringen zullen vernieuwd worden”, gaat de schepen verder. “Met dit dossier willen we immers niet alleen de rijweg vernieuwen, maar ook de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker en de omgeving van de Vrije Basisschool verbeteren.”

“Hiervoor plannen we een aantal werken. Zo wordt er belijning aangebracht door middel van duurzame markering. Verder plannen we ook de aanleg van okerkleurige fietssuggestiestroken en het aanbrengen van een rode deklaag op de bij het project aanliggende fietspaden. De zebrapaden worden beveiligd door het aanbrengen van duurzame thermoplastische markeringen en door het plaatsen van knipperende grondreflectoren dwars op de rijrichting ter hoogte van de zebrapaden.”

Gevleugeld zebrapad

“Overigens wordt er aan de school een zogenaamd gevleugeld zebrapad aangelegd. Bij het systeem van een gevleugeld zebrapad wordt het verkeer op goed acht à tien meter van het pad tot stilstand gebracht. Een gevleugeld zebrapad is eigenlijk een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in. Zebrapaden aan schoolomgevingen zijn immers zeer kwetsbaar voor dodehoekongevallen.”

“Door een gevleugeld zebrapad stopt het verkeer vroeger waardoor het meer overzicht krijgt op de oversteekplaats. Vooral bij vrachtwagens is de zichtbaarheid van de bestuurder beperkt. Vrachtwagenchauffeurs kunnen vaak niet zien of een zebrapad vrij is en veilig om door te rijden. Het gevleugeld zebrapad is een systeem dat door de Vlaamse overheid geïntroduceerd wordt.”

“Verder gaan we sensibiliserend straatmeubilair aan de school plaatsen. We gaan ook de openbare verlichting verledden en gaan die ook beter afregelen zodat het kruispunt en de oversteekplaatsen voor voetgangers beter zichtbaar zijn.”

“Het kruispunt wordt tijdens de duur van de werken afgesloten voor alle verkeer”

“Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en het verbeteren van de schoolomgeving kunnen we van het Vlaams gewest rekenen op een subsidie van 25.000 euro. De totale kost van de werken wordt op 166.000 euro geraamd, btw inbegrepen.”

“Aannemer Adiel Maes start de werken in principe op maandag 15 februari. Of de werken effectief op die datum starten, zal vooral afhangen van de weersomstandigheden. De werken zouden na één maand achter de rug moeten zijn. Ze kunnen wel langer uitlopen als gevolg van de weersomstandigheden en onvoorziene technische moeilijkheden.”

“Het kruispunt wordt tijdens de duur van de werken afgesloten voor alle verkeer”, weet schepen Moerkerke, “Concreet gaat het over volgende straten ter hoogte van het kruispunt: de Sint-Elooistraat, Langemarkstraat, Ieperstraat, Kampstraat en Rekestraat. De parking aan de kerk zal enkel bereikbaar zijn via de Kampstraat. De voetpaden worden niet opgebroken waardoor de begraafplaats en de school steeds bereikbaar blijven voor voetgangers.

Wegomleidingen

Uiteraard zijn er omleidingen voor het verkeer voorzien. Het verkeer komende van Houthulst richting de Langemarkstraat en omgekeerd wordt omgeleid via de Houthulststraat, centrum Staden, Sleihage, de Provinciebaan, Poelkapellestraat, Houthulstsesteenweg, Stadensteenweg en de Langemarkstraat.

Het verkeer komende van Houthulst richting de Ieperstraat en omgekeerd wordt omgeleid via de Houthulststraat, centrum Staden en de Ieperstraat.”

(CB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.