Veertigtal bomen en plantvakken moeten van Hofakkerlaan in Wingene een groene laan maken

In de Hofakkerlaan worden verschillende plantvakken aangelegd. © Nele Sabbe
Redactie KW

Deze week starten de werken voor de herinrichting van de Hofakkerlaan in Wingene. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Op de planning staat het creëren van een groene laan met grote plantenbakken.

De Hofakkerlaan is een centrumstraat met een ongewone breedte van maar liefst 12 meter, voetpaden inbegrepen. De straat is gelegen in zone 30. Na de niet optimaal uitgevoerde asfalteringswerken eind 2020 lag de straat erbij als een enorme verharde vlakte. Het beeld past totaal niet voor een woonstraat.

Bewoners beslissen mee

Maar er is verbetering op komst. Net voor de zomer kwamen de buurtbewoners samen om van gedachten te wisselen over de herinrichting van hun straat. Ze beslisten mee over het definitieve ontwerp.

Met de geplande herinrichting komt er een groene laan met een veertigtal bomen en bijhorende grote plantvakken. De bomen zorgen voor meer zuurstof, ze gaan het hitte-effect en verdroging tegen, dempen het geluid, binden fijn stof en verhogen de biodiversiteit.

Snelheid afremmen

Naast dit alles wil men aan de hand van de vergroening een effect creëren om de snelheid af te remmen. De mobiliteitsvisie ‘Tegoare op boane’ komt hier tot kracht. Fiets en auto rijden samen op de rijweg, de breedte van de rijweg wordt versmald naar vijf meter, er komen geen wegmarkeringen maar enkel een witte lijn om parkeerstroken af te bakenen en er komen drie middeneilanden om de snelheid te dempen.

Weinig verkeershinder

De werken starten op maandag 8 november. Het Team Interne Werken voert de werken volledig uit en dit zal enkele weken duren. Er worden telkens een drietal plantvakken aangelegd om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn. Bij de aanleg van de middenvakken zal telkens één rijhelft afgesloten worden.

De nodige signalisatie en parkeerverbodsborden worden voorzien. Eenmaal de plantvakken aangelegd zijn, worden de bomen in de loop van december geplant. (Nele Sabbe)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.