Spiraalbrug in Roeselare in erbarmelijke staat, renovatie pas voorzien in 2022

Carl De Keukelaere was in 2008 schepen van mobiliteit en blijft ook vandaag voorstander van de Spiraalbrug. Al beseft hij ook dat herstellingswerken nodig zijn. (foto Stefaan Beel)© Stefaan Beel
Carl De Keukelaere was in 2008 schepen van mobiliteit en blijft ook vandaag voorstander van de Spiraalbrug. Al beseft hij ook dat herstellingswerken nodig zijn. (foto Stefaan Beel)© Stefaan Beel
Peter Soete

In 2008 werd de Spiraalbrug over de Koning Albert I-laan ingefietst. Na een eerste herstelling in 2014 zijn er nu opnieuw herstellingswerken nodig aan de brug. Het wegdek zit vol met putten en sleuven en is allesbehalve ideaal om op te fietsen. “We zullen niet aarzelen om de brug af te sluiten indien nodig”, aldus Kris De Craene.

De Spiraalbrug is een beetje het geesteskind van toenmalig schepen van mobiliteit Carl De Keukelaere. We gingen samen een kijkje nemen op de brug waarover dertien jaar geleden heel wat werd gepraat. Sommigen noemden het een té groot en zelfs een onnodig project voor Roeselare dat bovendien zeer duur was. “Die brug was zeker nodig”, zegt Carl De Keukelaere. “In 2008 werden de bustrajecten gewijzigd en telden we in het spitsuur maar liefst 1.500 extra leerlingen op dat punt. Door daar een voetgangers- en fietsersbrug te bouwen, konden we niet alleen het gemotoriseerd verkeer scheiden van voetgangers en fietsers, wat de veiligheid verhoogde, maar konden we ook voor een vlottere doorstroming zorgen van het verkeer in de Koning Albert I-laan. Ook de verkeerslichten aan de brandweerkazerne verdwenen en er kwam een rotonde.”

Geen onteigening

“Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er ook een tunnel zou komen voor voetgangers en fietsers maar door besparingen in de toenmalige begroting werd die investering geschrapt. Het feit dat er voor een spiraalbrug werd geopteerd, had alles te maken met de beperkte ruimte waarop moest gebouwd worden. Er kwam geen enkele onteigening aan te pas.”

De schade aan het wegdek is opvallend. (foto SB)© Stefaan Beel
De schade aan het wegdek is opvallend. (foto SB)© Stefaan Beel

“De bouw van de brug werd begroot op anderhalf miljoen euro maar tijdens de bouw stootte men ondergronds op enkele verrassingen waardoor aanpassingen moesten gebeuren. Daardoor werd de bouw van de brug 14 procent duurder: in plaats van anderhalf miljoen kostte de brug 1,819 miljoen euro. Een meerprijs van tien procent is algemeen aanvaardbaar, hier was het 14 procent door ondergrondse moeilijkheden.”

Roest en schimmel

Ondertussen dringen herstellingswerken zich op. “In 2014 werd de brug al eens hersteld en nu ik hier loop, merk ik dat herstellingswerken zich opnieuw opdringen. Misschien is het nu wel tijd voor een serieuze renovatie. Ik zie veel roestvlekken, schimmel aan de zijkant van het wegdek en ook het wegdek zelf is op verschillende plaatsen kapot. Ik merk ook dat er al herstellingen zijn gebeurd aan het wegdek maar dat is opnieuw losgekomen. Ik begrijp dat fietsers niet zo tevreden zijn met de veiligheid op de Spiraalbrug. Maar niettegenstaande er nu enkele gebreken zijn, blijf ik achter het concept van de brug staan. De veiligheid voor fietsers en voetgangers is verhoogd en de verkeersstroom gebeurt ook vlotter. Alleen blijft het niet bouwen van een voetgangers- en fietstunnel een gemiste opportuniteit.”

Agressieve pekel

Kris De Craene is departementshoofd projecten openbaar domein van de stad en hij is zich bewust van de huidige problematiek rond de Spiraalbrug. “Normaal was er dit jaar een groot structureel onderhoud voorzien maar dat is verplaatst naar 2022. Het onderhoud en herstel zal inderdaad iets complexer zijn dan voorzien. Deze constructie is twaalf jaar oud en een gespecialiseerde firma zal een volledige inspectie uitvoeren.”

“Er staat een bedrag van 220.000 euro ingeschreven in de meerjarenbegroting”

“Maar in dit najaar zullen we kleine herstellingswerken doen zodat voetgangers en fietsers de brug veilig kunnen gebruiken. Indien dit niet kan gebeuren dan zullen we niet aarzelen om de brug af te sluiten. De grote roestvlekken en schimmels zullen we aanpakken en ook het wegdek zullen we herstellen. Dat heeft ferm afgezien door onder meer het pekelen bij gladheid. De Spiraalbrug wordt altijd onmiddellijk ijsvrij gemaakt maar een agressieve pekel is niet goed voor het wegdek. In die optiek zijn we ook gestart met het gebruik van alternatieve producten om het wegdek ijsvrij te maken en dat lijkt een goede oplossing.”

Grote aanpak in 2022

“De grote herstellings- en opknappingswerken zijn dus voorzien voor 2022 en staan ook ingeschreven in de meerjarenbegroting voor een bedrag van 220.000 euro. Dat is natuurlijk een provisoir bedrag en alles hangt af van de verslagen en conclusie van de inspectie van de brug.”

“Wat er precies zal gebeuren staat nog niet vast. Wordt de brug ingepakt en gezandstraald? Wordt ze opnieuw geschilderd en komt er een volledig nieuw wegdek? Daar moeten nog beslissingen over worden genomen. Maar dat de Spiraalbrug zal aangepakt worden, staat als een paal boven water.”

Fietsersbond over herstellingen

“Ik rij zelden met mijn bakfiets over de Spiraalbrug”, vertelt Lore Vandamme, lid van de Fietsersbond. “En ik rij er al helemaal niet over wanneer het nat ligt, het is te gevaarlijk. Wij horen inderdaad heel vaak klachten, van vooral oudere mensen, dat het lastig is om over de brug te rijden. En we zijn er ons ook van bewust dat er heel wat voetgangers en fietsers gewoon de Koning Albert I-laan oversteken zonder de brug te gebruiken.”

“Als Fietsersbond hebben we tegen het stadsbestuur al enkele keren gezegd dat de Spiraalbrug niet iets is om supertrots op te zijn. De Spiraalbrug is voor ons eigenlijk ook geen prioriteit. Er zijn in Roeselare veel meer andere verkeerspunten die dringender zijn. Zo is de rotonde aan het Spillebad al lang één van de zwarte punten in Vlaanderen. We hebben dat al vaak aangekaart maar dan argumenteert men dat een deel gewestweg is en men daar niets over kan beslissen. Dat kan toch niet.”

“Of in de Groenestraat waar zelfs helemaal geen fietspad is maar waar ontzettend veel scholieren naar school fietsen. Dat zijn levensgevaarlijke toestanden. En eigenlijk mogen we alle invalswegen naar het centrum betrekken in deze problematiek. Maar ook in het centrum zijn we bezorgd over bepaalde situaties. In de eerste lockdown werden parkeerplaatsen in de Ooststraat gesupprimeerd en kwamen er bloembakken. Wij hadden gevraagd om dat zo te houden want in de Ooststraat is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Dat bleef echter niet zo en nu kennen we opnieuw de gevaarlijke situatie voor fietsers met wagens die aan beide kanten parkeren en dat niet altijd goed doen.” (PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.