Schooldreef in Oostkamp wordt tegen de zomer van 2024 heraangelegd als gezellige ontmoetingsplaats

Het plan voor de nieuwe Schooldreef werd op maandag 4 juli aan de bewoners voorgesteld. © gf
Redactie KW

Tegen de zomer van 2024 zou de Schooldreef in Oostkamp een totaal nieuw uitzicht moeten hebben. Waar het nu eigenlijk een parking is met een 70-tal bovengrondse parkeerplaatsen zou het in twee jaar tijd evolueren naar een aantrekkelijke straat met veel groen, water en waar de bewoners rust en een gezellige ontmoetingsplaats zullen hebben.

De herinrichting van de Schooldreef is iets wat al enige tijd op de agenda staat van de gemeente Oostkamp. De straat, pal in het centrum van Oostkamp, kan voor het centrum immers zoveel meer betekenen dan de parking die ze nu is. Dat sluit ook aan bij de visie uit het masterplan voor het centrum Oostkamp dat vorig jaar uitgewerkt werd.

Ondergrondse parking

Dat dossier is in een stroomversnelling gekomen door de opportuniteit voor de aanleg van een publieke ondergrondse parking, in samenwerking met het private bouwproject op de hoek van de Schooldreef en de Kortrijksestraat.

De herinrichting van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen zoals extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern.

Kernhandelsgebied

Om de aantrekkelijkheid van het kernhandelsgebied sterker te maken én meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing (water), ontmoeting, beleving en veiligheid, vooral voor de trage weggebruikers, wil Oostkamp minder stilstaande auto’s in de straten. Ook in de Schooldreef is dat de ambitie.

Maar dan moet er wel een oplossing komen voor de huidige parkeerplaatsen in de Schooldreef. Want de troef van een bereikbaar centrum wil de gemeente absoluut behouden. De samenwerking met de private bouwontwikkeling op hoek Schooldreef en de Kortrijksestraat om een gezamenlijke ondergrondse parking in te richten, ook voor publiek gebruik, is dan ook een unieke kans.

Zo kan de Schooldreef autoluw ingericht worden en is er ruimte voor groen en water en voor spel, rust en ontmoeting. Maar om die kans te benutten, moest de gemeente ook snel werk maken van de plannen voor die herinrichting.

Plannen zijn klaar

Het plan voor de nieuwe Schooldreef is nu klaar en werd op maandag 4 juli aan de bewoners voorgesteld. De Schooldreef van de toekomst wordt een echte leefstraat die zal bestaan uit twee delen: een autovrij pleingedeelte met ruimte voor beleving, spel en een horecaterras aan de kant van de Kortrijksestraat en het straatgedeelte dat ingericht wordt als een woonerf met parkgevoel.

De straat is gericht op bestemmingsverkeer. In- en uitrijden kan enkel via de Kapellestraat. Op straatniveau zal niet meer geparkeerd kunnen worden. De in- en uitrit van de publieke en private ondergrondse parking bevindt zich tussen beide delen. Ook deze in- en uitrit wordt groen ingekleed.

Klimaatverandering

Het groen, dat zorgt voor extra zuurstof en afkoeling en de ruimte voor waterinsijpeling, is een antwoord op de klimaatverandering en biedt tegelijkertijd een kwalitatieve verpozingsruimte voor bewoners en bezoekers. Er wordt in het nieuwe plan maar liefst 1.600 vierkante meter onthard. Bijkomende klimaatactie bij deze herinrichting is de scheiding van afvalwater en regenwater.

Na de zomer zal de vergunningsaanvraag voor het project ingediend worden en eind dit jaar zouden de nutswerken al kunnen starten. De effectieve wegenwerken zouden dan in het voorjaar van 2023 starten, om, als alles gunstig verloopt, anderhalf jaar later klaar te zijn. De fasering en planning wordt pas concreet als de aannemer bekend is.

Grote verandering

“We vertrekken bij ’t Centrumplan niet van een wit blad. Daarnaast zijn ook de budgetten niet oneindig. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: enerzijds kunnen we binnen het meerjarenplan zelf keuzes maken en anderzijds kunnen zich ook opportuniteiten aandienen. Bij de Schooldreef is het een combinatie van beide. De kans voor een gezamenlijke ondergrondse parking mogen we niet laten schieten. Die zal maar één keer voorbij komen.”

“We zijn er ons als bestuur van bewust dat dit een grote verandering is, waar mensen – zowel bewoners, bezoekers als handelaars – zullen moeten aan wennen. We hebben evenwel vertrouwen dat dit het juiste pad is voor de toekomst op lange termijn”, aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.