https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Opnieuw ingrijpende werken in Moerbrugge

Op een bewonersvergadering werden de plannen nader toegelicht. © GST
Redactie KW

Moerbrugge kijkt tegen ingrijpende wegwerkzaamheden aan. Er wordt bijna 1 miljoen euro besteed aan de heraanleg van De Moerbrugsestraat tussen de spoorwegbrug en de kanaalbrug. Daarnaast wordt samen met de provincie de fietsverbinding tussen de jaagpaden aan beide zijden van de kanaalbrug vernieuwd en veiliger ingericht.

Tijdens de gemeenteraad van 16 september en op een bewonersvergadering op 20 september werden de plannen nader toegelicht. De Moerbrugsestraat en de rotonde aan het kanaal zijn in slechte staat. De gemeente zal volgend jaar de straat en de rotonde volledig vernieuwen en (fiets)veiliger inrichten. Comfort en veiligheid voor trage weggebruikers zijn prioritaire doelstellingen binnen dit project. Zo voorziet het dossier langs de Moerbrugsestraat een veilige, afgescheiden verbinding tussen de rotonde en de schoolafdeling van VBS De Vaart in de Moerbruggestraat. Er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de verkeerssituatie in de omgeving van de rotonde te verbeteren.

“We leggen enerzijds veilige voetgangersverbindingen aan om alle voetgangersbewegingen in deze omgeving veilig te laten verlopen, met bijzondere aandacht voor de schoolomgeving. Daarnaast zorgen we ook voor een nieuwe fietsverbinding die de jaagpaden aan beide zijden van de Moerbruggebrug op een vlotte en veilige manier met elkaar verbindt. We doen dit met aandacht voor een veilige, zichtbare oversteekbeweging tussen rotonde en brug”, zegt schepen Delphine Roels.

Weer hinder

De werken betekenen opnieuw hinder voor Moerbrugge. Recent nog was er immers de heraanleg van het kruispunt van de Moerbruggestraat en de Stationsstraat. Om de last te beperken wordt ook een aantal andere werken in dezelfde periode gepland: het asfalteren van het kruispunt Sint-Godelievestraat met de Legeweg en de onderhoudswerken aan brug over kanaal door de Vlaamse Waterweg. Ook de aanleg van een veilige trage weg tussen de rotonde en de school De Vaart in de Moerbrugsestraat is in deze periode voorzien.

Burgemeester Jan de Keyser: “Op maandag 20 september hebben we het hele project toegelicht aan de bevolking, samen met het minderhinderplan dat we samen met het mobiliteitsbureau Vectris, de school en de handelaars uitgewerkt hebben. Het streefdoel is om de werken te starten in maart 2022. Dit project is de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp. Tevens creëren we een verkeersveilige omgeving voor de kinderen die school lopen in de Moerbrugsestraat.” De burgemeester besloot met de mededeling dat de Moerbruggenaars de eerste 10 jaar geen nieuwe weg meer moeten vragen.

Voor voetgangers en fietsers zal er een tijdelijke brug ten oosten van de huidige brug aangelegd worden over het kanaal en het gemotoriseerd verkeer zal moeten omrijden via Steenbrugge. De geraamde kostprijs van de werken is 924.000 euro (incl. btw), waarvan 828.000 euro voor de gemeente en 96.000 euro voor de provincie. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.