Ontsluitingsweg Moen en Heestert stap(je) dichterbij, maar toch nog lange weg af te leggen

Aan de hand van infoborden en grote luchtfoto’s werden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen. © GJZ
Redactie KW

Deze week waren er in Moen en Avelgem infomomenten voor de geïnteresseerden in de aanleg van de nieuwe gewestweg die het centrum van Moen en Heestert moet ontlasten van het drukke verkeer.

De Vlaamse regering keurde op 15 juli van dit jaar de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Optimalisatie N8 in het Schelde-Leie interfluvium. Het gaat over de aanleg van de nieuwe gewestweg die de dorpscentra van Moen en Heestert en de bedrijventerreinen Moen-Trekweg en de Imog-site moet ontsluiten.

Brug of tunnel

De inwoners van deze twee deelgemeenten, en vooral diegenen uit de Stationsstraat in Moen, zijn al vele jaren vragende partij naar een omleidingsweg. Grootste probleem was dat er juist in dat gebied ook een natuurgebied gelegen is waaraan niet mag geraakt worden. Er werd nu een tracé uitgetekend waar een nieuwe weg zou aangelegd worden van op de Keiberg naar het kanaal toe om in de omgeving van de sluis aan te sluiten aan de Sluislaan en zo langs de Oeverlaan tot in Bossuit te rijden. Ter hoogte van het natuurgebied zou gewerkt worden met een brug of tunnel zodat dit onaangeroerd blijft.

Gemengde reacties

De reacties waren een beetje gemengd. Sommigen vonden het spijtig dat de verkeersdruk in de Oeverlaan zal toenemen terwijl de bewoners van de Stationsstraat zich best tevreden toonden dat er eindelijk schot in de zaak komt.

Ook Eddy Loosveldt van Natuurpunt toonde zich gematigd positief. “Ik heb de startnota nog niet helemaal kunnen doornemen, maar we zijn toch blij dat het natuurgebied kan gevrijwaard worden.”

Momenteel maken onder meer de vrachtwagens van Imog gebruik van de uitwijkstroken in de Sluislaan, maar tegen eind dit jaar zouden die uitwijkstroken weer moeten verdwijnen net omdat ze, zonder vergunning, werden aangebracht in het natuurgebied. Eddy Loosveldt verwacht dat de vraag zal komen om die stroken nog wat langer te mogen behouden. Gezien de vooruitgang in het dossier denkt hij dat Natuurpunt zich constructief zal opstellen en daar geen probleem zal van maken.

Openbaar onderzoek

De publieke raadpleging loopt tot vrijdag 21 oktober. Reacties kunnen per brief afgegeven worden op de gemeentehuizen van Zwevegem of Avelgem of opgestuurd worden naar Departement Omgeving, Graaf Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Daarna volgt nog de scopingnota, het opmaken van een voorontwerp-RUP en effectenrapporten en het eigenlijke ontwerp van het RUP. Dan volgt nog een openbaar onderzoek en ten slotte de definitieve vaststelling van het RUP. Nog een hele weg af te leggen dus.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.