Minister van Mobiliteit Lydia Peeters pakt 13 verkeersknelpunten aan

Burgemeester Gino Devogelaere aan het kruispunt Peter Benoitstraat met Beukenhofstraat/Oudenaardestraat op de N36 in Vichte. © GV
Redactie KW

Eind 2020 lijstte het gemeentebestuur van Anzegem dertien knelpunten op om veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen veiliger te maken. Dat gebeurde op vraag van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Kort voor nieuwjaar bracht minister Peeters ons het goede nieuws dat er dit jaar werk gemaakt zal worden van extra oversteekplaatsen, trajectcontroles en de verlenging van fietssuggestiestroken om die dertien kritieke punten verkeersveiliger te maken”, klinkt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) opgetogen.

“We hebben geklaagd en gezaagd over de omleidingsweg en meermaals aangedrongen om werk te maken van de precaire Kerkstraat”, zegt burgemeester Devogelaere. “Anzegem wordt doorkruist door gewestwegen en het was hoog tijd om de schoolroutes voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. We zijn blij dat de minister haar belofte nakomt en dat de werken dit jaar uitgevoerd zullen worden.”

Voor Vlaams minister Peeters staat de verkeersveiligheid centraal. “Gevaarlijke kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen. Hier in Anzegem bewijzen we dat het menens is”, stelt de minister.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) screende de dertien knelpunten die het Anzegemse gemeentebestuur in kaart bracht. In 2022 zal gestart worden met de uitvoering van de quick win-maatregelen zoals extra voetoversteekplaatsen, trajectcontroles en de verlenging van fietssuggestiestroken om de verkeersveiligheid op de schoolroutes op korte termijn gevoelig te verbeteren.”

Streven naar nul slachtoffers

Minister Peeters stelt dat verkeersveiligheid binnen haar mobiliteitsbeleid een prominente plaats inneemt. “Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling”, aldus Peeters.

Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling

“De aanpak van schoolroutes past in dit plan, waarbij de verkeersveiligheid in het algemeen en de bescherming van voetgangers en fietsers in het bijzonder centraal staan in mijn verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Het gaat om verschillende ingrepen. Zo worden onder andere meerdere verlichte voetgangersoversteekplaatsen voorzien en komen er trajectcontroles op de gewestwegen N382 en N36.”

(GV)

Gedetailleerde lijst werkzaamheden

Overzicht van de knelpunten en de geplande actiepunten:

Doortrekken van de dwarslijnen van het zebrapad over de fietspaden t.h.v. de voetgangersoversteekplaats aan het kruispunt van de Berkenlaan.

Voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats (VVOP) en doortrekken van de dwarslijnen van het zebrapad over de fietspaden aan de voetgangersoversteekplaats t.h.v. huisnummer 51.

Voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats aan de voetgangersoversteekplaats t.h.v. het kruispunt met de Buyckstraat.

Voorzien van Octuspuspalen en -beugels aan de voetgangersoversteekplaats t.h.v. de Vrije Basisschool Anzegem (door de gemeente).

Er komt een trajectcontrole tussen kilometerpunten 1.8 en 3.2.

In het kader van het proefproject MIA (Mobiel Innovatief Aanpakken) is hier voorzien dat de aannemer prefab rubberen elementen zal plaatsen om een verkeersplateau te realiseren.

Kruispunt N382 Bevrijdingslaan en Juliaan Claerhoutstraat

De verlichte voetgangersoversteekplaats aan het kruispunt wordt vervolledigd.

Er komt een trajectcontrole tussen kilometerpunten 0.0 en 0.75. Voor het traject tussen kilometerpunten 0.75 en 1.6 liggen nu twee opties op tafel: ofwel trajectcontrole, ofwel de aanleg van vrijliggende fietspaden. Die beslissing moet nog genomen worden samen met de gemeente.

Aanbrengen van langsmarkering ter hoogte van het doorlopend fietspad op de N36 over de Pastoor Verrieststraat.

Voor het rioolputje in het fietspad zal onderzocht worden of een alternatief type deksel mogelijk is.

Er komt een trajectcontrole tussen kilometerpunten 42.7 en 43.3.

Voor het traject tussen kilometerpunten 43.7 en 44.4 is er nog overleg met de gemeente of er wordt gekozen voor een trajectcontrole of een flitspaal. In geval de uiteindelijke keuze valt op een trajectcontrole, dan komen er fietssuggestiestroken.

Aanleg van een verlichte voetgangersoversteekplaats t.h.v. de Vrije Basisschool Bergop.

Verplaatsing van de voetgangersoversteekplaats op de N494 Kapellestraat, dichter naar het kruispunt.

Verwijdering van de smalle aanliggende fietspaden en verlenging van de fietssuggestiestroken op de N382 tot aan de spoorwegovergang.

Er komt een trajectcontrole. Als prioritair onderdeel wordt het segment gekozen van kilometerpunt 36,8 tot kilometerpunt 37,3. De snelheidsbeperking van 50 km/u zal uitgebreid worden tot aan kilometerpunt 37,3.

Plaatsing van een verlichte voetgangersoversteekplaats.

Het conflictpunt m.b.t. de oversteekplaats voor voetgangers betrof een te korte oversteektijd. De lichtenregeling werd ondertussen reeds aangepast om dit te verhelpen.

Invoering parkeerverbod t.h.v. inrit supermarkt Okay, inclusief verwijderen van deel van de haag voor het verbeteren van de zichtbaarheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.