Kruispunt aan ‘Domino’ wordt veiliger voor fietsers en voetgangers: “Pleingevoel na vernieuwing”

Burgemeester Joachim Coens op het bewuste kruispunt. © Davy Coghe
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Het kruispunt van de Veldstraat met de Stationsstraat in Sijsele, bekend van de Domino-krantenwinkel, wordt fiets- en wandelvriendelijker heringericht. “Bovendien wordt het pleintje op de kruising overzichtelijker en voorzien van een fontein, groen en zitbankjes”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Op het Kruispunt van de Stationsstraat en de Veldstraat heerst er meer dan eens een drukte van belang. In de zone zijn tal van handelszaken gelegen, er passeert heel wat schoolgaande jeugd. De fietsen zelf evolueren ook naar elektrisch en dus vaak ook sneller. En door de nieuwe verkavelingen in Sijsele, aan weerszijden van de Stationsstraat, zal het verkeer er in de toekomst alleen maar toenemen. Het Damse stadsbestuur beseft dat er om al die redenen nood is aan een veiliger en overzichtelijker herinrichting en legde een plan voor aan de jongste gemeenteraad. Die bekeek het plan en keurde het bestek ook goed.

“Er is echt veel beweging vanuit de Stationsstraat en de omgeving Lindeplein waar de twee scholen in Sijsele gevestigd zijn. De schoolgaande jeugd maakt vaak gebruik van de nieuwe Romeinsestraat op de in aanbouw zijnde verkaveling achter De Stek”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Net daarom is het belangrijk dat de Stationsstraat en de kruising ervan met de Veldstraat veiliger en overzichtelijker wordt ingericht. Vanaf het kruispunt Veldstraat/Stationsstraat zal het fietsverkeer via de Veldstraat en Romeinsestraat vlot naar het Lindeplein of via de Zwinstraat en Stakendijke naar het spoorwegpad kunnen. Het verkeer op het kruispunt zelf zal gemengd verlopen en begeleid door fietssuggestiestroken, voet- en zebrapaden. Het geheel is dus een verhoogde trage zone met extra aandacht voor de zwakke weggebruikers.”

Om het verkeer te vertragen komen er in de aanloop naar het kruispunt verschillende verkeersremmers. Ook belangrijk is dat verbinding van de twee delen van de Veldstraat rechter wordt getrokken daar waar die de Stationsstraat kruist.

Fontein

In de Veldstraat tussen het Kruispunt en de Romeinsestraat komen fietssuggestiestroken en aan één zijde van de straat, de zuidkant, een voetpad. Dat is belangrijk voor onder meer de bewoners van de zorgsite en de aanpalende wijk die te voet naar de ondernemers en vrije beroepen op het plein trekken. Volgens het stadsbestuur zal er na de vernieuwing minstens evenveel parkeerplaats zijn, evenwel anders ingericht. Zo zal het visgraatparkeren verdwijnen omdat het weinig fietsveilig zou zijn.

“Het wordt een trage zone met extra aandacht voor zwakke weggebruikers”

“Na de vernieuwing moet er ook een echt pleingevoel ontstaan in de plaats van de huidige versnipperde ruimten met parkeerplaatsen her en der op het kruispunt”, geeft burgemeester Coens nog mee. “Er komen zelfs een fontein, groenvoorziening en zitbankjes.” Op de gemeenteraadszitting waarbij een meerderheid dus goedkeuring gaf was alvast oppositiefractie Damse Belangen minder enthousiast. “Al die fietssuggestiestroken zijn niet veilig of geven een vals gevoel van veiligheid want de automobilisten houden daar vaak geen rekening mee”, liet raadslid Caroline Debbaut verstaan.

Zone 30

“Echte fietspaden, dat zou pas veilig zijn.” Burgemeester Coens repliceerde dat er in die straten geen ruimte is voor fietspaden en dat het een feitelijke zone 30 zal zijn en dus ook veilig voor fietsers. De werken worden normaliter in augustus opgestart en zouden begin volgend jaar klaar moeten zijn.

(PDV/foto DC)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier