Izegemse schepen Caroline Maertens over de vele mobiliteitsmaatregelen:“Veel ingrepen ten bate van de fietsers”

Schepen Caroline Maertens © Frank Meurisse Frank Meurisse
Wouter Vander Stricht

Het nieuwe bereikbaarheidsplan in Izegem centrum is in volle voorbereiding, maar ondertussen worden op diverse plaatsen ook kleinere en grotere maatregelen omtrent mobiliteit genomen. Schepen Caroline Maertens maakte met ons een spreekwoordelijke tocht door onze stad en gaf duiding bij heel wat maatregelen die recent zijn genomen.

Op sociale media gaat men vaak nogal wild tekeer over (nieuwe) verkeersmaatregelen of wegenwerken.

Met schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA) raakten we wat thema’s aan die de gemoederen soms wat verhitten. Zoals bijvoorbeeld de paaltjes die sinds kort in de Kokelarestraat geposteerd staan. Ter hoogte van het kruispunt met de Wolvenhofstraat en langs het Wallemotebos werd de weg nu over een honderdtal meter afgezet. “We zitten daar met een verzakking van de weg. Er waren spleten ontstaan en zeker voor de fietsers was het daar gevaarlijk geworden. Daarom hebben we deze tijdelijke maatregelen genomen. De enige oplossing is het heraanleggen van een deel van het wegdek. Maar op korte termijn lukt dat niet. Je moet in eerste instantie al een aannemer vinden, bovendien komt de winter er ook aan. De definitieve oplossing daar zal dus wellicht voor volgend voorjaar zijn.”

In de Kokelarestraat zetten paaltjes de wegverzakking af, het nieuwe wegdek zal voor volgend voorjaar zijn.
In de Kokelarestraat zetten paaltjes de wegverzakking af, het nieuwe wegdek zal voor volgend voorjaar zijn.

Het volstaat ook niet om een bordje te plaatsen met ‘onveilig wegdek’. “Nee, want wij als stad blijven verantwoordelijk. Wij moeten zorgen dat er niets kan gebeuren en dat hebben we nu met deze noodmaatregel gedaan. Het oogt misschien wat vreemd en ik kan begrijpen dat mensen zich vragen stelden, maar het is dus een tijdelijke maatregel.”

Te snel in de Molstraat

Wat verderop in de Molstraat is een nieuw verkeersplateau aangelegd en blijkbaar hebben enkele automobilisten zich daar al op miskeken. “Dit is een van de actiepunten uit ons fietsbeleidsplan. Daarin zijn enkele knelpunten gedefinieerd die we aanpakken om de fietsveiligheid te verhogen. Het gaat om het kruispunt met de Hazelaarstraat waar veel fietsers de weg kruisen van of naar de fietstunnel. Maar het was ook gewoon zo dat er veel te snel gereden werd in de Molstraat. Je mag daar 50 kilometer per uur rijden, maar sommigen reden er veel sneller. Het is inderdaad zo dat je serieus moet vertragen om dit plateau te nemen. Maar dat is ook de bedoeling, de automobilisten daar snelheid doen minderen.”

Het verkeersplateau in de Molstraat op het kruispunt met de Hazelaarstraat moet ervoor zorgen dat de automobilisten vaart minderen en fietsers veilig kunnen oversteken richting de tunnel.
Het verkeersplateau in de Molstraat op het kruispunt met de Hazelaarstraat moet ervoor zorgen dat de automobilisten vaart minderen en fietsers veilig kunnen oversteken richting de tunnel.

Stad Izegem voerde naar mobiliteit ook twee testscases door die definitief worden. De rijrichting in de Krekelstraat tussen de kruispunten met de Sint-Jorisstraat en Ommegangstraat enerzijds en de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Baron De Pélichystraat anderzijds is ondertussen definitief. “Opnieuw een ingreep in het kader van de fietsveiligheid. Vroeger kwam het autoverkeer uit op ‘de Boulevard’ ter hoogte van het Italiaans restaurant. Door een asverschuiving daar was er geen goed zicht op het fietsverkeer dat uit de richting van het centrum kwam. Door de rijrichting van de auto’s om te keren, is dat opgelost. In de Sint-Joriststraat en Ommegangstraat is er meer ruimte. Het zicht van de automobilist is er optimaal omdat we de hoeken parkeervrij gemaakt hebben. Deze ingreep vergemakkelijkt ook de verkeerscirculatie van de ziekenhuisbezoekers.”

File op de Bosmolens

Eerder al was er in de Oude Iepersestraat een tijdelijke opstelling waarbij je vanuit de Meensesteenweg de Oude Iepersestraat richting Boterstraat niet meer kon inrijden. “En ook die maatregel wordt straks definitief, ook na samenspraak met de buurt. Dit doen we om het sluipverkeer te vermijden. Het is nu zo dat verkeer zich een weg zocht via Oude Iepersestraat en Boterstraat om zo de rotonde met Leenstraat en Meensesteenweg aan de Heilige Familieschool te vermijden. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar het eenrichtingsverkeer.”

“Straks start de eerste fase van de werken aan de Melkmarkt, maar de hinder zal eerder beperkt zijn”

Bij start en einde van de lessen in de Heilige Familieschool ontstond er wel vaker een langere file aan de rotonde en daar ligt ook deels de oorzaak van het sluipverkeer. “We hebben daar ook de school en de gemachtigde opzichters mee in het verhaal genomen. Uiteraard staat de veiligheid van de kinderen voorop, maar het is niet de bedoeling dat ieder kind apart overgestoken wordt. Kinderen en ouders wat groeperen, kan daar al veel oplossen. En iedereen, niet enkel de automobilisten, moeten daar de instructies van de gemachtigd opzichters volgen.”

Sinds medio 2020 is een groot deel van het centrum fietszone. In die fietsstraten mogen auto’s de fietsers niet inhalen. “Hoewel we al diverse keren ingezet hebben op communicatie, hebben we toch de indruk dat heel wat mensen het principe van de fietsstraat nog niet kennen. Maar het behoort tot de wegcode en er wordt ook op gecontroleerd. Toch zien we dat veel automobilisten er zich niet aan houden. Ook sommige fietsers geven het signaal aan de auto achter hen dat die mag voorbijsteken, maar ook dat is eigenlijk niet juist. De fietser mag daar niet ingehaald worden, ook al rijdt die maar aan tien kilometer per uur.”

Drie schoolstraten

Ondertussen zijn ook drie schoolstraten in gebruik op vraag van de Sint-Rafaëlschool in de Baronielaan, op voorzet van de Middenschool in de Kasteelstraat en op suggestie van de Zonnebloem in de Meiboomstraat en Werkhuizenstraat. “Wij zorgen daar voor de nadarhekken, de scholen kijken zelf om met hun personeel en vrijwilligers de straten telkens bij schoolstart en einde af te zetten.”

Ondertussen zijn er her en der in Izegem ook nog werken aan de gang, vooral in de voetpadzone. “Maar dat heeft te maken met de uitrol van het 4G-netwerk en 400 Volt-net. Daar proberen we in samenspraak met de aannemer de hinder zo kort mogelijk te houden.”

Straks begint ook de eerste fase van de werken op de Melkmarkt. “Na een overleg met de horecazaken hebben we dat werk opgesplitst. In eerste instantie worden de voorbereidende werken door de nutsbedrijven gedaan. De hinder zal daarbij nog relatief beperkt zijn. In het voorjaar worden die werken stilgelegd, zodat de horecazaken hun terrassen kunnen plaatsen. Na Izegem Kermis 2023 gaan de werken verder. Van zodra we de exacte startdatum hebben, communiceren we naar de bewoners en handelaars. De Melkmarkt zal niet enkele nieuwe rioleringen en nutsleidingen krijgen, de Markt krijgt ook nog een groener karakter.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.