Grote werken in Oostrozebeekse Veldstraat

(foto CLY)
Julien Cluyse
Julien Cluyse Medewerker KW

Nu de werken rond de dorpskernherinrichting in het centrum stilaan op hun einde lopen, is er weer ruimte om andere openbare werken aan te snijden en nieuwe omleidingen te installeren. Het project Veldstraat komt eerst.

Zo wordt er in de Veldstraat een gescheiden riolering aangelegd, komt er een fietsstraat en wordt er ook gezorgd voor een veilige schoolomgeving. Volgens schepen Olivier De Marez is dit project in een stroomversnelling geraakt omdat er plots extra subsidies voorhanden waren.

“Dit dossier lag al klaar en was gepland op middellange termijn, maar omdat de overheid liet weten dat er extra subsidies voorhanden waren bij een onmiddellijke realisatie, hebben we niet geaarzeld om dit project voor te stellen. Intussen is de aanbesteding lopende en we verwachten de gunning eind oktober. Gelukkig hebben we snel gereageerd en kunnen we kort na de zomervakantie starten.”

“Er zal worden gestart met de werken ter hoogte van de school zelf om dan toe te werken richting kruispunt Rozenbergstraat-Veldstraat. Dit betekent dat de Veldstraat volledig wordt heraangelegd tot aan het kruispunt met de Rozenbergstraat. Er komt ook een volledig nieuwe riolering met afkoppelingen tot aan de Rozenbergstraat. Ook de bestaande voetpaden worden heraangelegd en zelfs verbreed. De weg zelf wordt zo aangelegd dat het meeste verkeer richting Wielsbekestraat wordt geleid.”

Fietsstraat

In het stuk tussen Rozenbergstraat en de school wordt een fietsstraat geïnstalleerd met éénrichtingsverkeer. De fietsstraat zal worden aangeduid met wegmarkering en er zullen ook borden geplaatst worden. De breedte van het rijvak wordt herleid tot 3,80m. Er komen parkeerplaatsen en groene accenten, net zoals in de Rozenbergstraat.

Er komt een extra breed voetpad ter hoogte van de school, maar ook een breed zebrapad. De gemeente ontvangt alvast een subsidie van 176.860 euro voor de riolering. Er kwam ook nog een vraag van gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Verschoore of er ook een wachtzone wordt ingericht aan de school. Volgens schepen Olivier De Marez is dit niet het geval, maar wordt wel voorzien in een brede parkeerplaats als wachtzone.

Ten slotte werd door raadslid Stijn Manhaeghe nog geïnformeerd naar de impact van de werken in de Veldstraat-Wielsbekestraat. Volgens schepen De Marez zullen de werken in de Veldstraat al beëindigd zijn vooraleer er verder wordt gewerkt in de Wielsbekestraat.

(JC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.