Groen licht voor tweede fase omgevingswerken Zomerloos in Gistel

Schepen Geert Deschacht aan ‘t Ghistelehof in de Zomerloosstraat, waar ingrijpende omgevingswerken gepland zijn. © PM
Redactie KW

Het ontwerpdossier voor de tweede fase van de omgevingswerken rond site Zomerloos kreeg groen licht van de gemeenteraad. Het ontwerpdossier is van de hand van studiebureau Jonckheere. De werken worden geraamd op een goeie 480.000 euro, inclusief btw.

Tijdens de gemeenteraad van juni werd al de aankoop van een extra stuk grond in de Zomerloosstraat goedgekeurd. Dit moet ervoor zorgen dat de straat zelf breder kan gemaakt worden. “Momenteel is de weg hier erg smal waardoor er maar één wagen in één rijrichting kan doorrijden. Dit zorgt voor de nodige verkeersopstoppingen rond sportcomplex Ghistelehof. In de Zomerloosstraat kan er vandaag enkel schuin geparkeerd worden”, duidt bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Achter het sportcomplex is er ook een strook waar je kan dwars parkeren.”

Gracht verleggen

Straks wordt de rijbaan verbreed naar 5 meter met een langsparkeerstrook van 2 meter breedte. “Door deze verbreding van de rijweg moeten we de bestaande gracht naar het westen verleggen”, gaat Geert Deschacht door. De rijweg komt in asfalt te liggen, waarbij het water kan infiltreren in de naastgelegen groenzones. Ten noorden van de ingang van het Ghistelehof zijn er enkele parkeerplaatsen voorzien met laadpaal. Deze zone gaat over in een zogenaamde zoen-en-vroemzone en is afgescheiden van de rijweg. Zo kan het in- en uitstappen op een veilige manier gebeuren. Bij het uitrijden van deze zone maken we gebruik van een overrijdbare rotonde. Deze wordt voorzien om het verkeer van de Zomerloosstraat, de parking en de zoen-en-vroemzone te combineren op een veilige manier.”

Parking achteraan

De parking achteraan het sportcomplex wordt ook onder handen genomen. Globaal gezien geldt er eenrichtingsverkeer op de parking zelf om het langsparkeren niet te verstoren en het verkeer te beperken bij de fietsoversteken. “In het zuidelijke deel voorzien we de zone voor langsparkeren, dit kan aan beide zijden van de rijweg omwille van het eenrichtingsverkeer. De strook tegen het gebouw blijft behouden, de strook aan de overkant is voorzien in grasbetontegels. In het noordelijke deel van de parking staan dwarse parkeerplaatsen gepland.”

Bij de parking is er rekening gehouden met een mogelijke fietsverbinding, die in de centrale zone kan aangelegd worden. “Deze verbinding moet op enkele plaatsen de weg kruisen, maar fietsers krijgen altijd voorrang. Op het plan benadrukken we dit met haaientanden en de accentuering van de oversteken”, aldus nog de schepen.

17 extra parkeerplaatsen

Ten westen van de parking kunnen nog zeventien extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Het stadsbestuur is hierover nog in overleg met Aquafin. “Tot slot wordt de zone voorzien van voldoende groen. In de Zomerloosstraat komen er op de talud van de gracht knotwilgen. Daarnaast plannen we nog twee platanen.” Op de parking achteraan het sportcomplex komen ook twee bomenrijen van knotwilgen. Het project zal zowat 484.295,36 euro kosten, inclusief btw. (TVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.