Eerste plannen Aalbeekse Knokstraat en Bergstraat uit de doeken

Veel interesse voor de voorgestelde plannen van de Knok- en de Bergstraat. © MVSA
Redactie KW

In het WZC de Weister werd een eerste vergadering gehouden met de bewoners van de Knok- en de Bergstraat van Aalbeke. Er werd hen een voorstelling gegeven van de grote werken die er zullen worden uitgevoerd, met al wat technische uitleg erbij.

Sommige bewoners hadden bedenkingen. “Ze hebben nog geen aannemer, hoe kun je dan bepaalde doelstellingen qua timing halen”, vroeg Angelo Verschelde uit de Knokstraat zich af. Zijn buurman Xavier Werniers vond het eigenaardig dat wanneer het in elke gemeente de trend is om het verkeer zo veel mogelijk uit de dorpskern te weren, hier juist het tegenovergestelde effect zal bereikt worden. “Al vind ik het wel goed dat de verbeteringswerken zullen gebeuren”, vult hij nog aan.

De Stad Kortrijk is zich bewust van de problematieken in de Aalbeekse centrumstraten. Het afvalwater van de bewoners wordt nu onder het bedrijf van Vandecasteele door, afgevoerd in de beek. “Anno 2022 is dat onaanvaardbaar”, staat schepen Weydts, schepen van openbare werken en mobiliteit, ons te woord. “Dit is natuurlijk nog altijd maar de fase van het concept, vandaar dat enkel de bewoners van de Knokstraat en de Bergstraat zelf betrokken zijn. Van zodra er concretere gegevens zijn rond de start van de werken, de daarmee gepaard gaande verkeersproblematieken en dergelijke, gaan we nog heel wat ruimer communiceren.”

Verkeersveiligheid

“Nu zijn het dus maar voorontwerpplannen, waar komt er een boom te staan, hoe ziet dat fietspad eruit, het staat allemaal op de plannen die op de tafels liggen. De mensen kunnen daar gerust hun opmerkingen over maken. We proberen daar zeker nog rekening mee te houden. Het totaalplan wordt sowieso uitgevoerd. Het Stadsbestuur is ook gebonden aan een vorm van subsidiëring vanuit de provincie voor de fietsveiligheid en de Vlaamse overheid verplicht ons om afvalwater te ontkoppelen. Vlaamse Milieumaatschappij legt ons die doelstelling op. Voor de rioleringswerken wordt 75 % van de kosten ten hunne laste genomen. We gaan die natuurlijk te baat nemen. Stel dat we die werken niet uitvoeren, dan zijn we die betoelaging kwijt. Dan zijn dat miljoenen euro die naar elders verdwijnen en niet naar Kortrijk zouden komen.”

“Verkeersveiligheid is inderdaad ook een item dat ter sprake komt. Het is niet omdat in die twee straten nog nooit een ongeval gebeurde dat er geen verbeteringswerken kunnen uitgevoerd worden. Het zou wel heel cynisch zijn mocht dat enkel na een ongeval gebeuren. Maar hier zijn die rioleringswerken natuurlijk de hoofdmoot, maar we zullen die verkeerstechnische verbeteringen eraan koppelen.”

“We mogen tevreden zijn dat dergelijke werken voor 75% gedragen worden door Vlaanderen. De steden die te weinig ontkoppelen, riskeren zelfs een boete vanuit Vlaanderen. Het zou van een wel heel slecht beheer getuigen, mochten we die miljoenen nu niet benutten”, besluit schepen Weydts.

(MVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.