Dampoortkwartier in Brugge wordt heraangelegd tot wandel- en belevingsroute

Zo zal de Dampoortstraat eruit zien na heraanleg. © Stad Brugge
Stefan Vankerkhoven

De heraanleg van het Dampoortkwartier gaat op 8 augustus van start. De riolering, maar ook het wegdek en het voetpad zijn dringend aan vernieuwing toe. Met inspraak van de bewoners stak het idee voor een wandel- en belevingsroute de kop op. De voorbereidende nutswerkzaamheden zijn afgerond en de wegwerkzaamheden kunnen aanvatten. Deze zullen gefaseerd verlopen en duren nog tot eind 2023.

“Onderzoek toonde aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis”, stelt schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Het Brugs stadsbestuur kiest niet enkel voor een heraanleg, maar grijpt de kans aan om de leefbaarheid van de buurt op te krikken. “Daarbij vond ik het belangrijk om de mening van de buurtbewoners te horen. Via inspraakmomenten kwam het idee tot leven om een wandel- en belevingsroute te integreren”, vervolgt Mercedes Van Volcem.

Riolering

De werken vatten aan op 8 augustus. Hieraan voorafgaand bracht een onderzoek aan het licht dat de riolering in de wijk niet meer in goede staat was. Daarnaast kreeg de Stad diverse meldingen over de slechte toestand van het voetpad en het wegdek. Een volledige heraanleg is bijgevolg aan de orde. Nu de nutswerkzaamheden achter de rug zijn (een nieuwe elektriciteitscabine zal dienst doen in het Zuidervaartje) kunnen de werken zowel ondergronds als bovengronds starten.

Voor de rioleringswerken zet de Stad samen met Farys maximaal in op een gescheiden rioleringsstelsel. Hiermee wordt het afvalwater van het regenwater gescheiden. Dit voorkomt het overstromen van de afvalwaterriolering bij hevige regenval én zorgt ervoor dat de grondwaterreserves opnieuw aangevuld geraken.

Bovengronds krijgt de rijweg een nieuwe, dubbele asfaltlaag en voor de voetpaden voorzien we een bruinachtige granietsteen. Dit zal de wijk volgens Mercedes Van Volcem een mooie uitstraling geven.

Zeven fasen

Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken, worden de werkzaamheden opgesplitst in zeven fasen. Bijgaand kaartje schaft meer duidelijkheid.

“De Dampoortstraat wordt een stuk fietsvriendelijker. De brede rijweg moet plaats afstaan voor twee éénrichtingsfietspaden van elk twee meter breed. Om de veiligheid te blijven garanderen plaatsen we vier verkeersplateaus en voorzien we een asverschuiving in de Sportstraat. Enkel langsparkeren zal dan nog mogelijk zijn”, aldus de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Nuts-, riolerings- en wegwerkzaamheden zijn ingrijpend en brengen hinder mee. “We stellen een fasering voorop, waarbij de verschillende fasen elkaar aansluitend opvolgen. Zo proberen we de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.”

Wandel- en belevingsroute

“Tijdens de inspraakmomenten noteerden we heel wat vragen rond toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. Zo kwam het idee voor de Dampoortroute tot stand. Deze wandel- en belevingsroute wordt de kers op de taart en zal iedereen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken”, benadrukt Mercedes Van Volcem.

“Dit idee sluit ook perfect aan bij het verder opkrikken van de leefbaarheid en verder vergroenen van de wijk. Ik kies ervoor om bestaande bomen maximaal te behouden en nieuwe bomen aan te planten in straten waar momenteel geen bomen staan.”

160 nieuwe bomen

“We voorzien een aanplant van 160 nieuwe bomen. In het Edepark en in het Zuidervaartje zaaien we onderhoudsvriendelijk, biodivers gras (95 procent grassen, 5 procent inheemse bloemen). Dit zal ook bijen, vlinders en andere insecten aantrekken”, besluit Mercedes Van Volcem.

De kostprijs voor dit project bedraagt zo’n 8 miljoen euro. Brugge staat in voor zowat de helft hiervan. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75 procent door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.