Collectorwerken in de Ieperse binnenstad zijn beëindigd

Op foto schepen Patrick Benoot, ingenieur Sylvia Debaedts, schepen Ives Goudeseune, Stefaan Imbrechts van Aquefin, raadsleden Miguel Gheysen en Katrien Desomer, burgemeester Emmily Talpe, schepenen Philip Bolle en Valentijn Despeghel. © (Foto EG)
Erwin Gabriëls
Erwin Gabriëls Medewerker KW

De grote collectorwerken in de Ieperse binnenstad bestaan uit 5 grote delen. Met uitzondering van de werken aan het Vandepeereboomplein zijn momenteel vier grote delen afgewerkt. In de Boomgaardstraat werd geklonken op het einde van de grote werken.

“Ik denk wel dat iedereen tevreden is dat die werken voorbij zijn want er werd in de zomer van 2014 al begonnen met die enorme collectorwerken”, zegt schepen van Openbare Werken, Ives Goudeseune. “Het heeft allemaal heel wat geduld gevraagd van de bewoners. Sommige woningen waren voor een langere periode niet of minder goed bereikbaar. Dat was zeker het geval in de smallere straten die met kleinschalig materiaal zijn heraangelegd. Er werden een 20-tal straten afgewerkt. Straat per straat werd volledig afgewerkt om zoveel mogelijk de hinder te beperken. Fase 4 van de collectorwerken is nog bezig, dat is op de Leet en omgeving, maar ook daar krijgt alles stilaan vorm. Er werd gewerkt ter hoogte van 925 woningen, goed voor 1.776 officiële bewoners. Dat betekent dat 925 woningen zo optimaal mogelijk zijn afgekoppeld. De fases 1, 2, 3 en 5 van de collectorwerken hebben een prijskaartje van in totaal 15,2 miljoen euro.”

Toegankelijkheid en groenbehoud

“Er werd een nieuwe vuilwaterriool aangelegd. Op die manier zal er enkel nog proper regenwater via de ingebuisde Ieperlee door het centrum stromen”, vervolgt schepen Goudeseune. “Het regenwater wordt via de Ieperlee afgevoerd naar het Ieperleekanaal. Daarvoor waren er 3 nieuwe pompstations nodig: in de Lombaardstraat, de Sint-Elisabethstraat en op de Vismarkt. De nutswerken zoals water, elektriciteit, gas en telecom werden in alle betrokken straten vernieuwd. In de De Montstraat zijn sinds de heraanleg een 12-tal bijkomende parkeerplaatsen voorzien, ook in de Surmont de Volsberghestraat werd een nieuwe parkeerzone aangelegd ter hoogte van het Astridpark. Bij de heraanleg hebben we waar mogelijk het groen behouden en zelfs groter gemaakt. Dit gebeurde bijvoorbeeld op de hoek van de Dehaernestraat en de Lombaardstraat waar het kruispunt zelfs veiliger werd gemaakt.”

“Bij de heraanleg van alle straten hebben we aandacht besteed aan een goede toegankelijkheid. Waar mogelijk werden voetpaden breder en vlakker gemaakt. In sommige straten zijn de bolle kasseien vervangen door mozaïeken zodat het fietsen beter kan verlopen. In het eerste gedeelte van de Boomgaardstraat werd ook het plein aan de achterzijde van het Vleeshuis volledig heraangelegd. Er werd een rolstoelplateau geplaatst zodat mensen in een rolstoel of die slecht ter been zijn het Vleeshuis makkelijker kunnen betreden.” Schepen Goudeseune is bijzonder trots op het behoud van de lindebomen in de Boomgaardstraat. “Die grote lindebomen werden aangeplant in 1920. Het zijn waarschijnlijk de enige overlevende exemplaren van de vele straatbomen die in de herstelperiode na WOI werden aangeplant. Dankzij voorzichtig handelen, hebben we die kunnen behouden. Het parkeerplein kan nu ook gebruikt worden als marktpleintje. Dat was vroeger trouwens ook zo. Wat nu de Boomgaardstraat heet, was vroeger immers de Oude Botermarkt”, besluit schepen Ives Goudeseune.

Rioleringsproject Ieperlee

Stefan Imbrechts van Aquafin schetst de enorme collectorwerken die in Ieper werden uitgevoerd. “Op het terrein werd een start genomen met de collectorwerken in de zomer van 2014”, aldus Stefan Imbrechts. “Het laatste deel van de werken op het Vandepeereboomplein zal in 2023 worden afgerond. In totaal zal dus 9 jaar aan de werven in het historisch stadscentrum van Ieper gewerkt zijn. Dit was geen eenvoudige opdracht. Men moet echter goed weten dat het dossier in 1993, amper drie jaar na het ontstaan van Aquafin, is opgestart. Concreet betekent dit dat begin de jaren ’90 dit dossier zowel ecologisch als economisch een heel belangrijk dossier was. In die beginjaren van Aquafin werd immers eerst ingezet op die werven waar het hoogste ecologische rendement kon gehaald worden.”

Uitgestelde start

“Diverse afstemmingen met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), onze toezichthouder en de stad Ieper zijn aan de werken voorafgegaan”, verduidelijkt Stefaan Imbrechts. “De VMM wou pas groen licht geven nadat ook de stad Ieper in bepaalde zijtakken rioleringswerken zou aangaan. Voor de stad Ieper was het dan weer van belang dat bepaalde delen niet samenvielen met andere werken die zich de afgelopen jaren in de stad Ieper hebben afgespeeld. Ook budgettair moest voor de stad het plaatje kloppen, wat niet meer dan normaal is. Maar uiteindelijk zullen we erin slagen om de Ieperlee vrij van afvalwater te maken, zodat het water dat uit de Ieperlee komt op zijn beurt de waterkwaliteit in het Ieperleekanaal zal doen verbeteren.”

Veel inspanningen

“Tegelijk zal het verzamelde afvalwater zonder al te veel regenwater kunnen worden afgeleid naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Diksmuidseweg, zodat ook daar minder overstortwerking zal zijn en het rendement van de zuivering merkelijk zal verbeteren. Zo zorgen we met zijn allen samen weer voor een stukje Vlaanderen waar het afvalwater op een performante manier kan gezuiverd worden. Ik zeg dus wel degelijk met zijn allen, want niet enkel de stad Ieper en Aquafin deden hun duit in het zakje. Ook de inwoners en de handelaars in de buurt van de diverse werven hebben de nodige inspanningen geleverd. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn over de nieuwe aanleg van wat zich onder de grond maar ook bovengronds bevindt. Uiteindelijk ben ikzelf een voorbijganger en intussen zijn er weer elders werven opgestart, maar werden en worden deze inspanningen gedaan voor de inwoners van Ieper”, besluit Stefaan Imbrechts. (EG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.