Wegenwerken op Torhoutsesteenweg in Oostende duren langer dan voorzien

Momenteel zijn de laatste werken bezig op de N33 Torhoutsesteenweg in Oostende. De werken ter hoogte van het kruispunt van de N33 met de R31 zullen iets langer duren dan voorzien omwille van problemen met een gasleiding.

© Getty Images/iStockphoto

Momenteel is de aannemer bezig met de afwerking van de werken op de N33 Torhoutsesteenweg in het vak Steensedijk – rotonde Duinkerkseweg. De belijning wordt aangebracht en de aannemer legt de laatste hand aan de wegverhardingen. Het gros van de bushaltes is ondertussen afgewerkt. Momenteel wordt ook de laatste bushalte op de Elisabethlaan ter hoogte van de Kroonlaan aangelegd. De voetpaden op de N33 Torhoutsesteenweg in het vak tussen de Mariakerkelaan en Elisabethlaan zijn grotendeels afgewerkt.

Gasgeur

Tijdens de opbraakwerken van de rijwegverharding langs de R31 Elisabethlaan werd door de aannemer een gasgeur vastgesteld. De betrokken nutsmaatschappij werd verwittigd en uiteindelijk bleek een sanering van de gasleiding nodig. In gemeenschappelijk overleg werd, in het kader van de veiligheid, beslist onmiddellijk te starten met de sanering van de gasleiding. Hierdoor kunnen de werken op het kruispunt momenteel niet op vol rendement uitgevoerd worden. Om die reden zal de voorziene einddatum om de werken af te krijgen vóór de start van het paasverlof niet gehaald worden.

Veiligheid garanderen

Daarom werd in onderling overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Oostende beslist om de N33 Torhoutsesteenweg toch open te stellen in het vak tussen de Mariakerkelaan en de rotonde aan de Duinkerkseweg. Op vrijdag 31 maart wordt dit gedeelte vrijgegeven in beide richtingen. Het tijdelijk kruispunt voor de Sint-Janskerk blijft behouden en het verkeer kan via de Stuiverstraat en Mariakerkelaan rijden. Stad Oostende heeft ondertussen versneld de markeringen laten uitvoeren in de Mariakerkelaan om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen.

Klaar voor 1 mei

Ter hoogte van de rotonde komt een bord om de bereikbaarheid van de handelaars te signaleren. Ook het kruispunt van de Spalaan met de Duinkerkseweg wordt weer opengesteld voor verkeer. De algemene omleiding blijft van kracht voor doorgaand verkeer. De openstelling is vooral bedoeld om de handelaars weer vlot bereikbaar te maken. De aannemer hoopt tegen het verlengd weekend van 1 mei klaar te zijn met de werken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.