De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Het eerste gedeelte tussen de Woumenweg en de Jonkershovestraat zal van 15 juni tot 3 augustus afgesloten zijn voor het verkeer. De rijstroken worden volledig vernieuwd. Na het bouwverlof worden over het gedeelte tussen de Jonkershovestraat en de gemeentegrens met Klerken plaatselijk betonvakken hersteld.

In het gedeelte tussen de Woumenweg en de Jonkershovestraat worden beide rijstroken opgebroken en in beton gegoten. Verder worden enkele plantvakken voor bomen voorzien. Nadien zal door middel van belijning een fietsersstrook worden gemarkeerd.

Omleiding via Klerken en Jonkershove

Gedurende deze fase zal in de Kerkstraat omwille van doorgang van de Lijnbussen parkeerverbod gelden langs beide zijden. Het volledige tweerichtingsverkeer in de Kerkhofstraat blijft tijdens deze werken ook van toepassing. Om zwaar doorgaand verkeer te weren in deze straten geldt een omleiding in de diepte via het Eikhof over Klerken en Jonkershove terug naar De Kippe.

Na het bouwverlof starten de werken in de Sint-Pietersstraat tussen de Jonkershovestraat en de gemeentegrens met Klerken. In dit gedeelte wordt een aantal betonvakken hersteld. Daarnaast worden de verkeersremmende bakken vervangen door vaste constructies. Gedurende deze werken blijft doorgang voor het verkeer mogelijk.

(FJA)