Het is al een tijdje geweten dat Aquafin een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie zal bouwen pal voor de Duitse bunker in de Komlenstraat. Mede door dit feit wordt er...

Het is al een tijdje geweten dat Aquafin een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie zal bouwen pal voor de Duitse bunker in de Komlenstraat. Mede door dit feit wordt er geopteerd om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in en rond de dorpskern van Zandvoorde.In een eerste fase komen de Komenstraat, de zijstraten tot aan de Houthemstraat, aan bod. De werken zullen wellicht duren van oktober 2019 tot maart 2020, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Nu al zijn de nutsmaatchappijen bezig met de uitbreidings- en aanpassingswerken.In een eerste fase zal er beperkte verkeershinder zijn, maar naarmate de werken vorderen zullen er concrete omleidingen aangeduid worden voor doorgaand verkeer en plaatselijk verkeer. In zijn geheel zullen de werken duren tot mei 2021 als alles meezit en heeft Zandvoordeplaats een ander uitzicht .(ZB)