Het is al een tijdje geweten dat Aquafin een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie zal bouwen pal voor de Duitse bunker in de Komlenstraat. Mede door dit feit wordt er...