In opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen maakt het studiebureau Sweco een ontwerp voor de herinrichting van de N8, de Kortrijkstraat en de Meensesteenweg, ter hoogte van Wevelgem. De studieopdracht zal ongeveer anderhalf jaar duren. Ze onderzoekt de herinrichting van de N8 over een lengte van twee kilometer tussen de op- en afritten van de A17 tot aan de aansluiting met de R8 te Kortrijk.

Onder meer het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer, de aanleg van een carpoolparkikng en het voorzien van veiligere fietspaden worden onderzocht. Een effectieve startdatum van de werken, is nog niet bekend. Eerst moet de studie volledig afgewerkt worden. Onrechtstreeks kunnen de resultaten ook invloed hebben voor de toekomst van het Masterplan Centrum. Zo kan een tunnel onder het vliegveld op de agenda komen of kan er sprake zijn van een nieuwe ontsluitingsroute voor de industriezone.

Kruispunttellingen

Om een goed beeld te hebben op de bestaande verkeersintensiteiten en -bewegingen worden er verkeerstellingen uitgevoerd tussen 14 en 29 januari. De tellingen gebeuren op twee manieren. Gedurende deze periode worden alle weggebruikers geteld door middel van tellussen op de rijweg. Op dinsdag 22 januari tijdens de ochtend- en de avondspits gebeuren er verkeerstellingen op alle kruispunten met behulp van telcamera's. Deze kruispunttellingen zijn bedoeld om de afslagbewegingen op de kruispunten in beeld te brengen. De camera's worden bevestigd aan verlichtingsmasten, verkeersborden of palen van verkeerslichten.

Daarnaast wordt er op dinsdag 15 januari 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd om een goed zicht te krijgen op de bestaande parkeerbezetting en de parkeervraag. Dit onderzoek omvat een opmeting van de beschikbare parkeerplaatsen, van het aantal geparkeerde voertuigen en een opmeting van de parkeerduur.

Voor de meting van de parkeerduur worden het aantal geparkeerde voertuigen geteld langsheen het traject en worden de nummerplaten genoteerd van de geparkeerde voertuigen gedurende 8 uur, zo kan worden vastgesteld hoe lang een voertuig geparkeerd staat. Deze gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Er worden nooit persoonsgegevens opgevraagd of gekoppeld aan de genoteerde nummerplaten. Er wordt ook geen registratie gedaan van foutparkeerders.