Tot en met 4 november laat Fluvius voor de aanleg van een warmtenet werken uitvoeren op het kruispunt van de Kortrijksestraat en Kortrijksesteenweg (N43) met de Abdij-, Nieuw- en Tramstraat en omgeving in Harelbeke. De N43 gaat tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt dicht voor alle doorgaand verkeer. Dit meldt de website van de stad. Deze werken kaderen in het Burgemeestersconvenant. Stad Harelbeke engageerde zich om tegen het jaar 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten. Er werden acties opgenomen in het Regionaal Duurzaam Energi...

Tot en met 4 november laat Fluvius voor de aanleg van een warmtenet werken uitvoeren op het kruispunt van de Kortrijksestraat en Kortrijksesteenweg (N43) met de Abdij-, Nieuw- en Tramstraat en omgeving in Harelbeke. De N43 gaat tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt dicht voor alle doorgaand verkeer. Dit meldt de website van de stad. Deze werken kaderen in het Burgemeestersconvenant. Stad Harelbeke engageerde zich om tegen het jaar 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten. Er werden acties opgenomen in het Regionaal Duurzaam Energie Actieplan waarin openbare gebouwen als uithangbord worden beschouwd. Binnen deze gebouwen diende de energieprestatie verbeterd te worden."Er werd gekozen om stadsgebouwen gelegen langsheen het traject van het warmtenet er niet enkel op aan te sluiten, maar ook energie-efficiënter te maken", zegt het stadsbestuur. De netbedrijven en afvalintercommunale Imog maakten gebruik van de werken rond het project De Nieuwe Markt om eerder al in een eerste fase een groot gedeelte van het warmtenet aan te leggen vanaf de verbrandingsinstallatie van Imog tot aan het OCMW/Zorgbedrijf. De netwerkbeheerders voorzagen in een hoofdleiding van circa 2,1 kilometer die Imog met de Toekomststraat verbond. Dit voor de aansluiting van jeugdhuis 't Sas, Jeugddienst, Brandweer, OCMW rusthuis/serviceflats, appartementenproject, Centrumschool, Academie aan de Leie en residentie Barrage. Een deel van Harelbeke wordt dus al verwarmd dankzij de restwarmte van de verbrandingsoven van Intercommunale Imog. Nu komt daar dus een stuk warmtenet bij. Het net wordt aangelegd in de Kortrijksestraat, Kortrijksesteenweg (N43), de Abdij-, Nieuw- en Tramstraat en omgeving. Er wordt zware verkeershinder verwacht. "Eerst en vooral: de handelaars blijven altijd bereikbaar tijdens de werken. Klanten van handelaars in de Kortrijksestraat (N43) tussen rotonde Brouwputje en Tramstraat kunnen altijd gebruik blijven maken van de middenparking van de Kortrijksestraat", zegt schepen van Openbare Werken Tijs Naert (Groen). De politie zal tijdens de werken controles uitvoeren op doorgaand zwaar verkeer. "Fietsers en voetgangers kunnen via een afgebakende zone binnen de werf wel door. "Wie niet in de onmiddellijke omgeving moet zijn, rijdt tijdens de werken om via de N36, N50 en ring rond Kortrijk, de R8." Er zijn ook lokale omleidingen voorzien. "Wie richting Kortrijk wil, rijdt om via de Overleiestraat, Rijksweg, N50 en R8. Je kan richting Kortrijk ook omrijden via de Andries Pevernagestraat, Stasegemsestraat, Gulden-Sporenstraat, Jan Breydelstraat en Zandbergstraat. En wie vanuit Kortrijk richting Gent wil, rijdt om via de Kortrijksesteenweg, Groeningestraat, Gulden-Sporenstraat, Heerbaan, Kortrijkse Heerweg en N36."