Geen verkeersregel zo verwarrend als de voorrang van rechts. Hoewel het principe redelijk eenvoudig is, hebben veel weggebruikers het er moeilijk mee. Uit cijfers van mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat de voorrang van rechts jaarlijks voor ongeveer 15.000 verkeersongevallen zorgt. Ook in Waregem zijn er een aantal gevoelige punten, maar het is de bedoeling om het principe in zijn totaliteit af te schaffen. "We hebben een lijst met straten waar we in het verleden klachten over ontvingen of waar er ongevallen gebeurden. Die ongevallen komen vaak voor, omdat de voorrangsregels niet nageleefd w...

Geen verkeersregel zo verwarrend als de voorrang van rechts. Hoewel het principe redelijk eenvoudig is, hebben veel weggebruikers het er moeilijk mee. Uit cijfers van mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat de voorrang van rechts jaarlijks voor ongeveer 15.000 verkeersongevallen zorgt. Ook in Waregem zijn er een aantal gevoelige punten, maar het is de bedoeling om het principe in zijn totaliteit af te schaffen. "We hebben een lijst met straten waar we in het verleden klachten over ontvingen of waar er ongevallen gebeurden. Die ongevallen komen vaak voor, omdat de voorrangsregels niet nageleefd worden", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).Alle locaties (zie kader onderaan, red.) zijn sterk gespreid over het volledige grondgebied van de stad. Zo wijzigen de regels in verschillende straten in de wijken 't Leeuwke, Biest en 't Gaverke in Waregem, maar ook een aantal rustige plattelandswegen tussen Desselgem en Sint-Eloois-Vijve worden aangepakt. In Nieuwenhove zal het stadsbestuur de regel eveneens afschaffen in twee centrumstraten: de Nieuwenhovestraat en de Kerkhofstraat.Op de lijst prijkt één relatief drukke straat in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. In de Transvaalstraat, die de verbinding maakt tussen de Gentseweg (N43) en de Vijfseweg, moet je in principe vier keer voorrang verlenen aan het verkeer dat uit een zijstraat komt. "Op die locatie wordt de regel amper gevolgd. Als je daar je voorrang correct neemt, riskeer je een zwaar verkeersongeval", stelt schepen Himpe, die voor die straat extra maatregelen wil nemen. "Na de afschaffing van de voorrang van rechts zullen we er enkele asverleggingen aanleggen, die het verkeer moeten afremmen. Dat is besproken met de buurtbewoners."Aan een tempo van twee straten per maand duurt het wel een tijdje vooraleer alle punten afgewerkt zijn. "Het is een hele klus. Als we een straat onder handen nemen, komen er meteen nieuwe wegmarkeringen en aangepaste verkeersborden. De bewoners worden met een brief op de hoogte gebracht en we plaatsen extra waarschuwingsborden om weggebruikers te wijzen op de nieuwe verkeersregels", besluit schepen Himpe, die onderstreept dat de lijst geen vaste volgorde heeft. "We stemmen de aanpassing van de verkeerssituatie af op eventuele andere werken die moeten gebeuren in een bepaalde straat."(PNW)