"Een goede zaak dat het oude betonnen fietspad vervangen werd door een geasfalteerd tweerichtingsfietspad", zegt Vincent Dumortier. "Nu stel ik volgende zaken vast: diverse afscheidingspaaltjes ontbreken en er zijn geen onderbroken witte lijnen geschilderd die duidelijk aangeven dat er hier een fietspad ligt. I...