"Een goede zaak dat het oude betonnen fietspad vervangen werd door een geasfalteerd tweerichtingsfietspad", zegt Vincent Dumortier. "Nu stel ik volgende zaken vast: diverse afscheidingspaaltjes ontbreken en er zijn geen onderbroken witte lijnen geschilderd die duidelijk aangeven dat er hier een fietspad ligt. I...

"Een goede zaak dat het oude betonnen fietspad vervangen werd door een geasfalteerd tweerichtingsfietspad", zegt Vincent Dumortier. "Nu stel ik volgende zaken vast: diverse afscheidingspaaltjes ontbreken en er zijn geen onderbroken witte lijnen geschilderd die duidelijk aangeven dat er hier een fietspad ligt. Ik vernam reeds dat het soms gebeurt dat een vrachtwagen zich daar parkeert en dan ben je als fietser genoodzaakt om op de rijweg te gaan rijden, wat een gevaarlijke situatie is.""Als je vanuit de richting Ieperstraat komt dien je op een gegeven moment via de oversteekplaats naar links te fietsen. Nu dit zou eigenlijk moeten betekenen dat je dan op het tweerichtingsfietspad komt, maar nu kom je eigenlijk terecht op een stukje enkel fietspad? Momenteel staan er langs het fietspad borden die aanduiden dat er een verplicht fietspad is maar zou het niet wenselijk zijn daar een bord M4 onder te plaatsen?"Schepen Patrick Roose (SP.A) meldt dat de paaltjes er aanvankelijk stonden, maar blijkbaar weer verdwenen zijn. Ze zullen snel het nodige doen om die terug te plaatsen.De aanduidingen die er staan, zijn de wettelijke verplichtingen. Er hoeft geen volle witte lijn te komen. "Maar we zullen al het nodige doen om de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen.""Dat traject maakt onderdeel uit van de fietssnelweg Komen-Deinze", merkt Philippe Mingels nog op. "Die fietsers komen van het veilige jaagpad af, en begeven zich op een weg waar heel wat vrachtwagens en snel verkeer passeert. Daarom wil ik toch aandringen op extra maatregelen."