Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980) is niet te spreken over het voorval van afgelopen weekend. "Niettegenstaande het bedrijf een vestiging heeft in Geluwe, kamperen de chauffeurs in hun vrachtwagen. De Mooimakers en de dienst Milieu signaleerden ons dat ze na het verlengd weekend massa's zwerfvuil moesten opruimen. De vrachtwagens bezetten het fietspad en maken het zelfs onmogelijk...

Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980) is niet te spreken over het voorval van afgelopen weekend. "Niettegenstaande het bedrijf een vestiging heeft in Geluwe, kamperen de chauffeurs in hun vrachtwagen. De Mooimakers en de dienst Milieu signaleerden ons dat ze na het verlengd weekend massa's zwerfvuil moesten opruimen. De vrachtwagens bezetten het fietspad en maken het zelfs onmogelijk voor de gewone chauffeurs om de signalisatie te zien. Ze zijn dus een gevaar voor de verkeersveiligheid", verduidelijkt de schepen."We hebben uiteraard geen bezwaar tegen een occasionele vrachtwagen die zich correct parkeert ter hoogte van de afrit", zegt de schepen. Maar er zijn grenzen, dit gebeurde al verschillende keren. Het verkeersreglement is nochtans duidelijk en heeft het over een beperking van langdurig parkeren, alsook een stilstaan- en parkeerverbod. Zo kan een vrachtwagen binnen de bebouwde kom maximaal 8 uur en buiten de bebouwde kom 24 uur stationeren."De gemeente nam reeds contact op met de dienst snelwegen van het Agentschap Wegen en Verkeer om aan de hand van bijkomende signalisatie op de brug de zones beter te kunnen afbakenen. "De burgemeester en het voltallige schepencollege willen dat de nodige acties ondernomen worden om aan deze situatie een einde te stellen. We hopen dat alles opgelost is tegen 1 juli."Zelf onderneemt het gemeentebestuur ook de nodige acties. "Zo werd de politie op de hoogte gebracht en is een camera voor zwerfvuilcontrole in aanvraag", licht schepen Meersseman verder toe. "Als bestuur zullen we de eigenaar een aangetekende brief sturen om hem op de regelgeving te wijzen en hem te verzoeken de vrachtwagens in het vervolg op eigen terrein of reglementair langs de openbare weg te stationeren", geeft de schepen van Mobiliteit nog mee. "Want dit is een gebrek aan respect voor de wetgeving, voor de omgeving en voor de vele bedrijven die wel het goede voorbeeld geven om ruimte te voorzien voor het stationeren van hun wagenpark." (NVZ)