Dat de Kortrijkzaan de laatste jaren de fiets in zijn armen heeft gesloten, is zeker: er wordt almaar meer gefietst in de stad. Het stadsbestuur zelf geeft daarin het goede voorbeeld door zich veelal met de tweewieler in de binnenstad te verplaatsen. Recente cijfers over het fietsgebruik zijn er in Kortrijk echter niet. Daarom heeft de stad een fietstelpaal en een mobiele fietsteller in gebruik genomen.
...