De heraanleg van het fietspad langs de invalsweg tussen Waregem en Desselgem valt onder het fietsfonds van de provincie. Over een traject van bijna vi...

De heraanleg van het fietspad langs de invalsweg tussen Waregem en Desselgem valt onder het fietsfonds van de provincie. Over een traject van bijna vier kilometer komt er een nieuw fietspad, aan beide zijden van de weg. Aansluitend bij deze werken wil het stadsbestuur wegenis- en rioleringswerken uitvoeren.In de meerjarenplannen voor 2020-2025 heeft Waregem bijna 2 miljoen euro uitgetrokken voor dit project. "Over de timing kunnen we echter nog geen duidelijkheid verstrekken. Momenteel bevinden we ons in de fase waarbij er plannen uitgetekend worden, maar we hangen hier af van de stappen die de provincie zet. Het is in ieder geval de bedoeling om dit zo vlug mogelijk te realiseren", zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). (PNW)