De werken langs de Beernemsteenweg kunnen grote en noodzakelijke werken genoemd worden. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, de doortocht van Wildenburg wordt vernieuwd en tussen het centrum van Wingene en Wildenburg wordt er een fietspad aangelegd.

Schepen van openbare werken Hedwig Kerckhove licht toe: "Het resultaat is meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor de omgeving. Tijdens de eerste fase van het project werden de rioleringswerken tussen de kerk van Wildenburg tot en met het kruispunt van de Gravestraat uitgevoerd. Ondanks onvoorspelbare factoren in de ondergrond zoals nutsleidingen, historische boomwortels en ondergrondse massieven, zijn de werken vlot verlopen". De aannemer goot intussen de eerste laag asfalt en werkt aansluitend de voet- en fietspaden in de zone af.

Handelszaken en bedrijven bereikbaar

Op maandag 8 april start de aannemer met de zone vanaf de kerk tot en met de Blauwhuisstraat. Deze werken worden tegelijkertijd uitgevoerd met de afwerking van de eerste zone. Zonder onvoorziene omstandigheden worden alle werken, inclusief de bovenste asfaltlaag, in beide zones voor het bouwverlof afgerond.

Vanaf de fasewissel, op maandag 8 april, zijn de handelszaken en bedrijven in Wildenburg bereikbaar vanaf de kant van Wingene. Het doorgaand verkeer van en naar de E40 (op- en afrit Beernem) blijft de huidige omleidingsroute volgen. Lokaal verkeer rijdt via de Predikherenstraat. Om vlot verkeer mogelijk te maken, zijn er tien nieuwe uitwijkstroken voorzien.

Na de zomer werkt de aannemer verder vanaf de Gravestraat richting Wingene. Vanaf mei starten, ter voorbereiding van de rioleringswerken, alvast voorbereidende werken aan de nutsleidingen. De hinder voor het verkeer blijft tijdens deze voorbereidende werken beperkt.

(NS/foto Nele)