In de voormiddag werden de voorbereidende werken aangevat en veel vroeger dan gepland werd de brug op haar plaa...

In de voormiddag werden de voorbereidende werken aangevat en veel vroeger dan gepland werd de brug op haar plaats gelegd, schuin over de N 36. Al in de loop van de namiddag werd de N36 opnieuw opengesteld voor het verkeer zoals dat al enkele weken gold: in beide richtingen op één rijvak.Vanaf volgende week wordt verder gewerkt aan het monteren van de andere delen van de brug, die volledig klaar zou moeten zijn begin september. In de brug wordt een gedenkplaat verwerkt als herinnering aan de in 2006 op die plaats verongelukte Bram Kimpe. (MV - foto MV)