In de voormiddag werden de voorbereidende werken aangevat en veel vroeger dan gepland werd de brug op haar plaa...