Vliegplein in Maldegem breidt uit en krijgt grondige renovatie

De gemeente Maldegem gaat haar bedrijventerrein uitbreiden en renoveren. Het bestaande terrein van 125 hectare wordt helemaal up to date gebracht en daarnaast komt er een uitbreiding van zo’n 35 hectare. Het nieuwe terrein moet over drie jaar klaar zijn.

foto AVH

Het bedrijventerrein, in de volksmond beter gekend als het Vliegplein, is volgens schepen van Openbare werken Jason Van Landschoot (Open Vld) gebouwd in een tijdperk waarin de fiets van ondergeschikte orde was. Betere fietsinfrastructuur is dan ook een van de speerpunten in de bouwplannen: “Op het bestaande terrein gaan we de fietspaden renoveren en een prominentere plaats geven. We willen de fietser bevoordelen en zo twee vliegen in een klap slaan. Enerzijds krijgt de fietser op het terrein veiligere fietspaden en anderzijds willen we de fietsers die van het centrum van Eeklo komen, veilig tot in het centrum van Maldegem brengen.”

Op dit moment ligt er al een veilig fietspad van aan het AZ Alma in Eeklo. Nu is er al een fietserstunnel en een veilige oversteek aan de N9. “Dat breiden we uit naar het bedrijventerrein en ook aan de ‘Verbranden Bos’ leggen we de wegen opnieuw aan. Aan de hand van nog een paar kleine ingrepen kunnen we de fietser op de meest veilige manier tot in ons centrum begeleiden. Dat is goed voor wie werkt in Maldegem, maar ook voor de schoolgaande jeugd”, gaat Van Landschoot verder. Naast fietsinfrastructuur wordt er ook gewerkt aan de riolering, om een euvel van wateroverlast van enkele jaren geleden op te lossen.

Financiële steun

Voor de bedrijfsinfrastructuur richt de gemeente zich op lokale én regionale bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in Maldegem. De verkoop van de verschillende kavels start hopelijk in 2022. “Nu werkt men volop aan de wegenissen en ook het archeologisch onderzoek is volop aan de gang. Voor dit project werken we samen met VENECO, die het project realiseert. Daarnaast werken we ook samen met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer. Dankzij hen krijgen we ferme financiële ondersteuning om een veilige ontsluiting van het nieuwe terrein aan Krommewege te maken. Bovendien zorgen zij ook voor een veilig kruispunt met de N9”, vertelt de schepen. De werken moeten van wonen en werken in Maldegem nog een betere combinatie maken. “Iedereen wil wel dichtbij huis werken. Door die extra ruimte kunnen nog meer Maldegemnaren in hun gemeente aan de slag. Dat zal voor velen beter zijn. Alles op één plaats, dat is toch de ideale oplossing?”, zegt Van Landschoot.

Tegen 2024

De werken aan het nieuwe bedrijventerrein moeten tegen 2024 klaar zijn. Op het bestaande terrein zullen de werken een langere periode in beslag nemen, aangezien men daar straat per straat zal werken om hinder zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de naam hoeft de gemeente niet ver te zoeken, denkt Van Landschoot: “Het is bij iedereen gekend als Het Vliegplein. Er is al een straat die die naam draagt. Ik denk dat we het niet moeilijker moeten maken en dat die naam zeker in beraad zal genomen worden”, besluit de schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.