Gemeenteraadslid Delphine Cloet (Open VLD) vernam van het kabinet van minister Annemie Turtelboom dat de Vlaamse regering begin april besliste om het resterende ...

Gemeenteraadslid Delphine Cloet (Open VLD) vernam van het kabinet van minister Annemie Turtelboom dat de Vlaamse regering begin april besliste om het resterende deel van de Rooseveltlaan (nu nog gewestweg N357) en de omgeving met de rotonde in de Holstraat over te dragen aan de Waregem."Dat is een heel goede zaak", zegt Delphine Cloet die zelf aan de Rooseveltlaan woont. "Als nieuwe eigenaar kan het stadsbestuur nu zelf plannen wanneer het de broodnodige herinrichtingswerken kan uitvoeren. Daarvoor heeft het Vlaams gewest een investeringssubsidie voorzien. Minister Turtelboom heeft die vastgelegd zodat Waregem er in de toekomt gebruik van kan maken indien het denkt aan de vernieuwing van deze drukbereden rijweg. Zo is er onder andere nood aan goed uitgeruste fiets-en voetpaden."(DJW/ foto DJW)