Vlaamse regering kiest voor ringtracé als oplossing voor kanaal Bossuit-Kortrijk

De Vlaamse regering schuift het ringtracé als voorkeursoplossing naar voren. Een definitieve beslissing is dat nog niet.© Olaf Verhaeghe
De Vlaamse regering schuift het ringtracé als voorkeursoplossing naar voren. Een definitieve beslissing is dat nog niet.© Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Het kanaal Bossuit-Kortrijk aansluiten op de Leie ter hoogte van de R8. Dat is de voorkeursoplossing die Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir naar voren schuiven voor de opwaardering van het kanaal. Definitief is de beslissing nog niet, maar de Vlaamse regering zet zo wel een stap om tot een formeel besluit te komen. Bovendien wordt het gekozen ringtracé verbonden aan de herinrichting van de R8 zelf.

De opwaardering van het kanaal Bossuit–Kortrijk is een dossier dat de regio Kortrijk al langer in de ban houdt . Het zogenaamde Plan B-K moet voor een volwaardige verbinding zorgen tussen de Leie en de Schelde, via het kanaal, en zo meer transport over het water mogelijk maken.

Voor de opwaardering liggen al enkele jaren drie mogelijke oplossingen op tafel: een rechtdoortracé, een by-passtracé of een ringtracé. Vrijdag zette de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams ministers Lydia Peeters (Open VLD, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken) en Zuhal Demir (N-VA, bevoegd voor Omgeving) een belangrijke stap in het proces: het ringtracé, een aansluiting van het kanaal op de Leie ter hoogte van het kruispunt R8 met de Gentsesteenweg, wordt als voorkeursoplossing naar voor geschoven.

Adviezen lokale besturen

De bijzondere complexe knoop is daarmee nog niet doorgehakt, het gaat immers nog niet over een definitief voorkeursbesluit. Daarop is het nog wachten tot het najaar van 2021 want alle betrokken steden en gemeenten krijgen nu de kans om formeel advies te geven over het onderzoek en het voorstel van de Vlaamse regering. Die adviezen worden gebundeld in een ontwerp tot voorkeursbesluit wat daarna in een openbaar onderzoek aan iédereen wordt voorgelegd. Deze stappen zullen ongetwijfeld nog meerdere maanden in beslag nemen.

De lokale besturen lijken alvast gewonnen voor het ringtracé. In een gezamenlijk standpunt in december vorig jaar gaven de burgemeesters uit de regio immers dat tracé te verkiezen. “Met prioriteit voor een aanpak van de R8”, voegden de burgemeesters daar toen aan toe. Die opmerking nam de Vlaamse regering ter harte, zo blijkt. In de aankondiging van de gekozen voorkeursoplossing wordt immers expliciet de ‘herinrichting van de R8 als deel van het project voorzien’.

“Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen”

Minister Lydia Peeters bestempelt de modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk als noodzakelijk. “Vandaag kunnen enkel plezierbootjes en kleine schepen er passeren. We moeten het kanaal dan ook aanpassen zodat grotere schepen er kunnen passeren”, stelt ze. “Een vlotte verbinding met de Leie zal de watergebonden bedrijventerreinen langs het kanaal een stuk aantrekkelijker maken. Meer transport over het water is een van onze grootste doelstellingen om de modal shift te realiseren.”

Ook minister van Omgeving Zuhal Demir sluit zich daarbij aan. “De verbinding tussen Schelde en Leie is cruciaal. Doen we dit niet, dan kiezen we voor langere files, meer wegtransport en meer uitstoot”, klinkt het. “Dat zijn niet de keuzes die wij willen maken.” Het ringtracé biedt volgens minister Demir mogelijkehden voor nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen. “Wij zien het als een motor voor nieuwe groenontwikkeling, ruimte voor wonen én industrie en een betere mobiliteit. Het is nu aan de lokale besturen om hun visie, opmerkingen of optimalisaties mee te geven.”

Wat houdt het ringtracé in?

Concreet komt vanaf de Luipaardbrug komt, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal dat aansluit op de Leie. In de volgende fase, de uitwerkingsfase wordt het ringtracé verder uitgewerkt en wordt onder meer de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald. Voor de tussenliggende en omliggende gebieden wordt een gebiedsprogramma opgesteld.

De keuze voor het ringtracé heeft ontegensprekelijk een grote impact op het natuurreservaat De Oude Leiearm. Natuurpunt De Vlasbek, beheerder van het groen, keert zich dan ook al langer tegen de komst van het kanaal. Pogingen om een nultracé – niets veranderen aan het kanaal – op tafel te leggen, draaiden echter op niets uit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.