Vlaams Belang duidt nog eens op de gevolgen van de opstopping die zich vaak voor het containerpark afspeelt. Eén ongeval met dodelijke afloop gebeurde er al door de verkeerssituatie die ontstaat tijdens de openingsuren van het containerpark. Om het park te bereiken ontstaat er niet alleen een file voor wie vanuit de richting Kachtem komt, de bezoekers die uit de richting Emelgem komen aangereden schuiven tegen de rijrichting aan en staan daarbij ook vaak gedeeltelijk op het fietspad. Eigenlijk gaat het hier om verkeersinbreuken, maar de situatie wordt gedoogd. Gevolg is wel dat fietsers op de rijbaan moeten rijden en dat passerende automobilisten de file uit de richting Kachtem moeten inhalen.

Deze morgen deelde het Vlaams Belang niet enkel flyers uit, ze waren ook voorzien van een spandoek, hier vastgehouden door afdelingsvoorzitter Rik Baert en volksvertegenwoordiger Nathalie Dewulf.

Raadslid Giel Seynaeve kaartte de situatie al aan op commissies en in de gemeenteraad en komt nu op de proppen met een nieuw voorstel. "We stellen voor om eenrichtingsverkeer te maken van het stuk Lodewijk de Raetlaan tussen de Leo Bekaertlaan en de Lieven Gevaertlaan. We zouden ook de in- en uitrit van het park omwisselen. Verkeer vanuit de richting Kachtem zou verkeer toegelaten zijn. Voor de bezoekers van het containerpark zou er een aparte invoegstrook zijn en zou ook een deel van de weg vrijgehouden worden om het park te verlaten."

Lieven Gayse, de man op de fiets van Vlaams Belang, verdedigt dit voorstel met hand en tand. "Moeten er nu echt nog zware ongevallen gebeuren voor men eindelijk iets doet aan deze situatie?"

Reactie schepen Caroline Maertens

Caroline Maertens (N-VA) is zich terdege bewust van de situatie en zoekt mee naar een oplossing. "Als schepen van fietsbeleid zijn de wachtende auto's aan het containerpark ook voor mij een doorn in het oog. Zeker de auto's die wachten op het fietspad. En tegen de rijrichting wachten dat kan voor mij al helemaal niet. Maar de oplossing om dit te vermijden is echter niet zo evident. Het klopt dat we deze problematiek in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit al besproken hebben. Er is echter geen sluitende oplossing naar voor gekomen."

"We zijn in gesprek met IVIO, uitbater van het containerpark om samen naar een oplossing te zoeken. Daarbij onderzoeken we verschillende pistes. Bijvoorbeel door op het terrein aanpassingen te doen en zo te verhinderen dat er van beide kanten kan opgereden worden."

"Een andere oplossing kan het creëren zijn van een langere wachtzone op privé grond zodat de bezoekers niet op de openbare weg moeten stilstaan. We bekijken daarbij alle mogelijkheden. We zijn er dus zeker mee bezig en hopen zo vlug mogelijk met een oplossing te komen om dit oud zeer aan te pakken. In afwachting plaatsen we alvast een sensibiliserend bord om de wachtenden te vragen correct aan te schuiven."

Vlaams Belang duidt nog eens op de gevolgen van de opstopping die zich vaak voor het containerpark afspeelt. Eén ongeval met dodelijke afloop gebeurde er al door de verkeerssituatie die ontstaat tijdens de openingsuren van het containerpark. Om het park te bereiken ontstaat er niet alleen een file voor wie vanuit de richting Kachtem komt, de bezoekers die uit de richting Emelgem komen aangereden schuiven tegen de rijrichting aan en staan daarbij ook vaak gedeeltelijk op het fietspad. Eigenlijk gaat het hier om verkeersinbreuken, maar de situatie wordt gedoogd. Gevolg is wel dat fietsers op de rijbaan moeten rijden en dat passerende automobilisten de file uit de richting Kachtem moeten inhalen.Raadslid Giel Seynaeve kaartte de situatie al aan op commissies en in de gemeenteraad en komt nu op de proppen met een nieuw voorstel. "We stellen voor om eenrichtingsverkeer te maken van het stuk Lodewijk de Raetlaan tussen de Leo Bekaertlaan en de Lieven Gevaertlaan. We zouden ook de in- en uitrit van het park omwisselen. Verkeer vanuit de richting Kachtem zou verkeer toegelaten zijn. Voor de bezoekers van het containerpark zou er een aparte invoegstrook zijn en zou ook een deel van de weg vrijgehouden worden om het park te verlaten."Lieven Gayse, de man op de fiets van Vlaams Belang, verdedigt dit voorstel met hand en tand. "Moeten er nu echt nog zware ongevallen gebeuren voor men eindelijk iets doet aan deze situatie?"Caroline Maertens (N-VA) is zich terdege bewust van de situatie en zoekt mee naar een oplossing. "Als schepen van fietsbeleid zijn de wachtende auto's aan het containerpark ook voor mij een doorn in het oog. Zeker de auto's die wachten op het fietspad. En tegen de rijrichting wachten dat kan voor mij al helemaal niet. Maar de oplossing om dit te vermijden is echter niet zo evident. Het klopt dat we deze problematiek in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit al besproken hebben. Er is echter geen sluitende oplossing naar voor gekomen.""We zijn in gesprek met IVIO, uitbater van het containerpark om samen naar een oplossing te zoeken. Daarbij onderzoeken we verschillende pistes. Bijvoorbeel door op het terrein aanpassingen te doen en zo te verhinderen dat er van beide kanten kan opgereden worden.""Een andere oplossing kan het creëren zijn van een langere wachtzone op privé grond zodat de bezoekers niet op de openbare weg moeten stilstaan. We bekijken daarbij alle mogelijkheden. We zijn er dus zeker mee bezig en hopen zo vlug mogelijk met een oplossing te komen om dit oud zeer aan te pakken. In afwachting plaatsen we alvast een sensibiliserend bord om de wachtenden te vragen correct aan te schuiven."