Hoewel er ook motorvoertuigen zijn toegestaan, blijven fietsers de belangrijkste weggebruikers in een fietsstraat. Fietsers mogen de hele breedte van de weg inpalmen bij eenrichtingsverk...

Hoewel er ook motorvoertuigen zijn toegestaan, blijven fietsers de belangrijkste weggebruikers in een fietsstraat. Fietsers mogen de hele breedte van de weg inpalmen bij eenrichtingsverkeer, of de helft van de rijbaan aan de rechterkant in geval van tweerichtingsverkeer. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km per uur."Met de Visserskaai kiezen we voor een drukke straat pal in het centrum, omdat iedereen de straat onmiddellijk kan situeren", zegt burgemeester Jean Vandecasteele. "Bovendien leent de weginrichting zich voor een dergelijk verkeersregime. Het verkeersbord is duidelijk en later wordt dit ook nog aangevuld met een passend logo. De politie zal de eerste maand tolerant zijn. Daarna mogen hardleerse chauffeurs zich aan een boete verwachten. Na een evaluatie zal het aantal fietsstraten in Oostende misschien uitbreiden", aldus burgemeester Jean Vandecasteele. (BVO)