"Om de verkeershinder te beperken, is er voor doorgaand verkeer een omleiding voorzien vi...

"Om de verkeershinder te beperken, is er voor doorgaand verkeer een omleiding voorzien via de afslagstrook links richting de Breestraat", stelt schepen Bert Schelfhout. "Fietsers zullen kunnen passeren via een tijdelijke fietsstrook. Er geldt een parkeerverbod over de volledige lengte van de werfzone. Deze wijzigingen gelden enkel tijdens de werkuren. Buiten de werkuren en in het weekend wordt alle signalisatie van de rijweg gehaald." (DRD)